ESET Online Yardım

Arama Türkçe
Konu seçin

Adres ekle/düzenle

Bu pencere, Adres listeleri yönetimi'nde bir adres eklemenize veya adresi düzenlemenize ve gerçekleştirilen eylemi yapılandırmanıza olanak sağlar:

E-posta adresi - Kuralın uygulanacağı adres.

Ad – Özel kural adı.

İşlem - Kişinin e-posta adresi E-posta adresi alanında belirtilen adresle eşleşirse yapılan işlem:

İzin ver - Güvenli olarak kabul edilen ve mesaj almak istediğiniz adresler.

Engelle - Tehlikeli/spam olarak kabul edilen ve mesaj almak istemeyebileceğiniz adresler.

Özel durum - Spam için her zaman kontrol edilen ve kimlik sahtekarlığı yapılarak spam göndermek için kullanılıyor olabilecek adresler.

Tam etki alanı - Kuralın, kişinin etki alanının tamamına (yalnızca E-posta adresi alanında belirtilen adrese değil, address.info etki alanındaki tüm e-posta adreslerine) uygulanması için bu seçeneği belirleyin.

Düşük seviyeli etki alanları - Kuralın, kişinin daha düşük düzeyli etki alanlarına uygulanması için bu seçeneği belirleyin (adres.info, etki alanını temsil eder; my.address.info ise alt etki alanını temsil eder).