Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Przywracanie wszystkich ustawień w bieżącej sekcji

Aby przywrócić wszystkim ustawieniom w bieżącej sekcji wartości domyślne zdefiniowane przez ESET, należy kliknąć zakrzywioną strzałkę ⤴.

Należy pamiętać, że w przypadku kliknięcia opcji Przywróć domyślne wszelkie wprowadzone zmiany zostaną utracone.

Przywróć zawartość tabel — po włączeniu tej opcji reguły, zadania oraz profile, które zostały dodane ręcznie lub automatycznie zostaną utracone.

Zobacz też Importowanie i eksportowanie ustawień.