Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Błąd podczas zapisywania konfiguracji

Ten komunikat o błędzie informuje, że ustawienia nie zostały zapisane poprawnie z powodu błędu.

Zwykle oznacza on, że użytkownik, który próbował zmodyfikować parametry programu:

ma niewystarczające uprawnienia dostępu lub nie ma niezbędnych uprawnień w systemie operacyjnym i nie może modyfikować plików konfiguracyjnych ani rejestru systemu.
> W celu wprowadzenia odpowiednich modyfikacji musi zalogować się administrator systemu.

włączył ostatnio tryb uczenia się w systemie HIPS lub zaporze i próbował zmodyfikować ustawienia zaawansowane.
> Aby zapisać konfigurację i uniknąć konfliktów konfiguracji, zamknij obszar Ustawienia zaawansowane bez zapisywania i spróbuj ponownie wprowadzić wymagane zmiany.

Drugą najpopularniejszą przyczyną jest nieprawidłowe działanie programu lub jego uszkodzenie. Ten problem można rozwiązać, ponownie instalując program.