Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Przywróć ustawienia domyślne

Aby przywrócić wszystkie ustawienia programu w każdym z modułów, należy kliknąć opcję Domyślne w obszarze Ustawienia zaawansowane. Zostaną przywrócone wartości ustawień, które obowiązywały bezpośrednio po instalacji.

Zobacz też Importowanie i eksportowanie ustawień.