Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Połączenia sieciowe

To zaznaczenie pokazuje sieci, z którymi są podłączone karty sieciowe. Aby zobaczyć połączenia sieciowe, otwórz główne okno programu > Ustawienia > Ochrona sieci > Połączenia sieciowe.

Kliknij dwukrotnie połączenie na liście, aby wyświetlić jego szczegóły i szczegóły karty sieciowej.

Najedź kursorem na określone połączenie sieciowe i kliknij ikonę menu three_dots_menu w kolumnie Zaufane, aby wybrać jedną z następujących opcji:

Edytuj — otwiera okno Konfiguruj ochronę sieci, w którym można przypisać profil ochrony sieci do określonej sieci.

Zapomnij — resetuje domyślną konfigurację połączenia sieciowego.

Skanuj sieć za pomocą Inspekcji sieci — otwiera się Inspekcja sieci w celu uruchomienia skanowania sieci.

Oznacz jako „Moja sieć — dodaje tag Oznacz jako „Moja sieć; ten tag będzie wyświetlany obok sieci w całym produkcie ESET Internet Security, umożliwiając lepszą identyfikację i przegląd zabezpieczeń.

Usuń oznaczenie „Moja sieć” — usuwa znacznik „Moja sieć”; opcja dostępna tylko wtedy, gdy sieć jest już oznakowana.