Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Szczegóły połączenia sieciowego

Kliknij dwukrotnie połączenie na liście Połączenia sieciowe, aby wyświetlić jego szczegóły wraz ze szczegółami karty sieciowej. Szczegóły połączenia sieciowego i karty mogą pomóc w zidentyfikowaniu sieci, którą próbujesz skonfigurować w obszarze Ochrona dostępu do sieci.

Szczegóły połączenia sieciowego

Stan połączenia sieciowego

Data i godzina pierwszego wykrycia sieci

Ostatni raz, gdy sieć była aktywna

Całkowity czas spędzony na podłączeniu z tą siecią

Profil połączenia sieciowego

Profil połączenia sieciowego zdefiniowany w systemie Windows

Konfiguracja ochrony sieci (czy sieć jest zaufana)

Szczegóły karty sieciowej:

Typ połączenia (przewodowe, wirtualne itp.)

Nazwa karty sieciowej

Opis adaptera

Adres IP wraz z adresem MAC

Adres IPv4 i IPv6 sieci z podsiecią

Sufiks DNS

Adres IP serwera DNS

Adres IP serwera DHCP

Adres IP i MAC bramy domyślnej

Adres MAC karty