Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Urządzenie sieciowe w Inspekcji sieci

W tym obszarze można znaleźć szczegółowe informacje na urządzenia, m.in. następujące:

Nazwa urządzenia

Typ urządzenia

Ostatnio widziano

Nazwa sieci

Adres IP

Adres MAC

System operacyjny

Ikona ołówka wskazuje, że można zmodyfikować nazwę lub typ.

Usuń z historii — usuń urządzenie z listy urządzeń. Ta opcja jest dostępna tylko dla urządzeń, które nie są obecnie podłączone do sieci.

W przypadku każdego typu urządzenia dostępne są następujące czynności:

arrow_down_home Router

arrow_down_home Urządzenie sieciowe

arrow_down_home To urządzenie