Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Pomoc i obsługa

Kliknij Pomoc i obsługa techniczna w głównym oknie programu, aby wyświetlić informacje o pomocy technicznej i narzędzia do rozwiązywania problemów, które mogą zostać napotkane.

ICON_HELP_LICENSE Licencja

Rozwiązywanie problemów z licencjami — kliknij to łącze, aby znaleźć rozwiązania problemów z aktywacją lub zmianą licencji.

Zmień licencję— powoduje otwarcie okna aktywacji, gdzie można aktywować produkt. Jeśli urządzenie jest połączone z kontem ESET HOME, wybierz licencję z konta ESET HOME lub dodaj nową.

ICON_HELP_PRODUCT Zainstalowany produkt

Nowości — kliknij tę opcję, aby otworzyć okno informacyjne o nowych i ulepszonych funkcjach.

Informacje o programie ESET Internet Security — informacje na temat danego egzemplarza programu ESET Internet Security.

Rozwiązywanie problemów z produktem — kliknij to łącze, aby znaleźć rozwiązania najczęściej występujących problemów.

Zmień produkt — po kliknięciu tego łącza można sprawdzić, czy przy użyciu bieżącej licencji program ESET Internet Security można zmienić na inną linię produktów.

ICON_HELP_HELP Strona Pomocy — kliknięcie tego łącza powoduje otwarcie stron pomocy programu ESET Internet Security.

ICON_HELP_TECHNICAL_SUPPORT Pomoc techniczna

ICON_HELP_KB  — Baza wiedzy ESET zawiera odpowiedzi na często zadawane pytania oraz zalecane rozwiązania różnych problemów. Dzięki regularnym aktualizacjom przez specjalistów z firmy ESET baza wiedzy jest bardzo skutecznym narzędziem do rozwiązywania różnych problemów.