Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Wyłączenia systemu HIPS

Wyłączenia umożliwiają wyłączenie określonych procesów z głębokiej inspekcji behawioralnej systemu HIPS.

Aby edytować wykluczenia systemu HIPS, otwórz okno Ustawienia zaawansowane > Silnik detekcji > HIPS > System zapobiegania włamaniom działający na hoście > Wykluczenia > Edytuj.


note

Należy pamiętać, że wyłączenia rozszerzeń plików, zaawansowana konfiguracja wyłączeń, pliki i foldery wyłączone ze skanowania oraz wyłączenia procesów to różne zagadnienia.

Aby wyłączyć obiekt, należy kliknąć przycisk Dodaj i wprowadzić ścieżkę do obiektu lub wybrać obiekt w strukturze drzewa. Można też edytować i usuwać wybrane wpisy.