Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Lista rozszerzeń plików wyłączonych ze skanowania

Wykluczone rozszerzenia plików są częścią ThreatSense. Aby skonfigurować wykluczone rozszerzenia plików, kliknij ThreatSense w Ustawienia zaawansowane dla dowolnego modułu korzystającego z technologii ThreatSense.

Rozszerzenie jest częścią nazwy pliku oddzieloną kropką. Określa ono typ i zawartość pliku. Ta sekcja ustawień ThreatSense umożliwia określanie typów plików, które mają być skanowane.


note

Należy pamiętać, że wyłączenia procesów, wyłączenia systemu HIPS i wyłączenia plików/folderów to różne zagadnienia.

Domyślnie skanowane są wszystkie pliki. Do listy plików wyłączonych ze skanowania można dodać dowolne rozszerzenie.

Wykluczenie plików jest czasami konieczne, jeśli skanowanie pewnych typów plików uniemożliwia prawidłowe działanie programu, który z niektórych z nich korzysta. Na przykład podczas używania serwerów programu Microsoft Exchange może być wskazane wyłączenie rozszerzeń .edb, .eml i .tmp.


example

Aby dodać nowe rozszerzenie do listy, kliknij przycisk Dodaj. Wpisz rozszerzenie w pustym polu (np. tmp) i kliknij przycisk OK. Gdy wybrano opcję Wprowadź wiele wartości, można dodać wiele rozszerzeń plików oddzielonych wierszami, przecinkami lub średnikami (na przykład jako separator wybierz z menu rozwijanego pozycję Średnik i wpisz edb;eml;tmp).

Można użyć symbolu specjalnego znaku zapytania (?). Znak zapytania oznacza dowolny symbol (na przykład ?db).


note

Aby zobaczyć dokładne rozszerzenie (jeśli istnieje) pliku w systemie operacyjnym Windows, należy zaznaczyć pole wyboru Rozszerzenia nazw plików na karcie Eksplorator Windows > Widok.