Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Dodawanie lub edytowanie reguł zapory

Reguły zapory stanowią zestaw warunków używanych do odpowiedniego testowania wszystkich połączeń sieciowych i wszystkich działań przypisanych do tych warunków. Edycja lub dodanie reguł zapory może być wymagane po zmianie ustawień sieciowych (na przykład zmienionego adresu sieciowego lub numeru portu dla strony zdalnej) w celu zapewnienia poprawnego działania aplikacji, której dotyczy reguła. Doświadczony użytkownik powinien utworzyć niestandardowe reguły Zapory sieciowej.


note

Ilustrowane instrukcje

Następujące artykuły z bazy wiedzy ESET mogą być dostępne tylko w języku angielskim:

Otwieranie lub zamykanie (zezwalanie lub blokowanie) określonego portu, korzystając z zapory

Tworzenie reguły zapory z plików dziennika programu ESET Internet Security

Aby dodać lub edytować regułę zapory, otwórz Ustawienia zaawansowane > Zabezpieczenia > Ochrona dostępu do sieci > Zapora > Reguły > Edytuj. W oknie Reguły zapory sieciowej kliknij Dodaj lub Edytuj.

DIALOG_EPFW_RULE_CREATE_GENERAL

Nazwa — wpisz nazwę reguły.

Włączona — kliknij przełącznik, aby uaktywnić regułę.

Dodaj działania i warunki dla reguły zapory:

arrow_down_home Czynność

arrow_down_home Aplikacja

arrow_down_home Kierunek

arrow_down_home Protokół IP

arrow_down_home Host lokalny

arrow_down_home Port lokalny

arrow_down_home Host zdalny

arrow_down_home Port zdalny

arrow_down_home Profil


example

Utworzymy nową regułę umożliwiającą przeglądarce internetowej Firefox uzyskiwanie dostępu do programu Internet / stron internetowych w sieci lokalnej.

1.W sekcji Działanie wybierz opcję Działanie > Zezwalaj.

2.W sekcji Aplikacja określ ścieżkę aplikacji przeglądarki internetowej (na przykład C:\Program Files\Firefox\Firefox.exe). NIE wpisuj samej nazwy aplikacji.

3.W sekcji Kierunek wybierz Kierunek > Wychodząca.

4.W sekcji Protokół IP wybierz TCP & UDP z menu rozwijanego Protokół.

5.W sekcji Port zdalny dodaj numery portów: 80,443, aby umożliwić standardowe przeglądanie.