Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Warunki aktywacji

Aktywatory to niestandardowe warunki, które muszą być spełnione, aby przypisać profil połączenia sieciowego do połączenia sieciowego. Jeśli połączona sieć ma te same atrybuty, które zdefiniowano w aktywatorach dla połączonego profilu sieciowego, profil zostanie zastosowany do sieci. Profil połączenia sieciowego może zawierać jeden lub wiele aktywatorów. Jeśli istnieje wiele aktywatorów, zastosowanie ma logika OR (musi być spełniony co najmniej jeden warunek). Aktywatory można zdefiniować w edytorze profilu połączenia sieciowego. Tworzenie niestandardowych profili połączeń sieciowych powinno być wykonywane przez doświadczonego użytkownika.

Dostępne są następujące aktywatory (jeśli chcesz poznać szczegóły dotyczące bieżącej sieci, zobacz Połączenia sieciowe):

arrow_down_home Karta

arrow_down_home DNS

arrow_down_home WINS

arrow_down_home Protokół DHCP

arrow_down_home Brama domyślna

arrow_down_home Wi-Fi

arrow_down_home Profil systemu Windows

arrow_down_home Uwierzytelnianie