ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Stav licence

Vaše licence může být různých stavech. Stav své licence můžete zjistit v ESET HOME. Pokud chcete přidat svou licenci v účtu ESET HOME, přečtěte si Přidání licence.


note

Pokud ještě účet ESET HOME nemáte, přečtěte si rovněž Vytvoření nového účtu ESET HOME.

Pokud je stav licence jiný než Aktivní, zobrazí se při aktivaci chyba nebo oznámení v hlavním okně programu.

Chcete-li zakázat oznámení o stavu licence, otevřete Rozšířená nastavení > Oznámení > Stavy aplikace. Následně klikněte na Změnit, rozbalte seznam Licencování a odklikněte pole v řádku oznámení, které chcete vypnout. Vypnutí oznámení problém nevyřeší.

Popisy a doporučená řešení různých stavů licence naleznete v tabulce níže:

Stav licence

Popis

Řešení

Aktivní

Licence je platná a není nutná vaše součinnost. ESET Internet Security lze licencí aktivovat a údaje o licenci najdete následně v hlavním okně programu > Nápověda a podpora.

 

Nadužívána

Tato licence je používána na více zařízeních, než je povoleno. Zobrazí se chyba aktivace.

Pro vyřešení problému si prostudujte kapitolu: Neúspěšná aktivace z důvodu nadužívání licence.

Pozastavena

Vaše licence byla pozastavena z důvodu problému s platbou. Chcete-li licenci používat, zkontrolujte prostřednictvím účtu ESET HOME, zda jsou platební údaje aktuální, nebo se obraťte na prodejce licence. Oznámení o této chybě se vám zobrazí během aktivace produktu nebo v hlavním okně programu.

Nainstalovaný produkt – pokud máte účet ESET HOME, klikněte v oznámení zobrazeném v hlavním okně programu na možnost Spravovat moji licenci v ESET HOME a zkontrolujte své platební údaje. Jinak kontaktujte prodejce vaší licence.

 

Chyba při aktivaci – pokud máte účet ESET HOME, klikněte v oznámení zobrazeném v hlavním okně programu na možnost Přejít na ESET HOME a zkontrolujte své platební údaje. Jinak kontaktujte prodejce vaší licence.

Vypršela

Platnost vaší licence vypršela a tuto licenci nemůžete použít k aktivaci stránky ESET Internet Security. Oznámení o této chybě se vám zobrazí během aktivace produktu nebo v hlavním okně programu. Pokud již nainstalovali ESET Internet Security, vaše zařízení není chráněno a aktualizováno.

Nainstalovaný produkt – v oznámení zobrazeném v hlavním okně programu klikněte na položku Prodloužit licenci a postupujte podle pokynů v kapitole Jak zakoupit prodloužení licence, nebo klikněte na tlačítko Aktivovat produkt a vyberte způsob aktivace produktu.

 

Chyba při aktivaci – v oznámení zobrazeném v hlavním okně programu klikněte na položku Prodloužit licenci a postupujte podle pokynů v kapitole Jak zakoupit prodloužení licence, nebo klikněte na tlačítko Aktivovat produkt a vyberte způsob aktivace produktu.

Zrušena

Vaše licence byla zrušena společností ESET nebo prodejcem licence.

Pokud se zobrazí chyba: Zrušení licence v hlavním okně programu nebo během aktivace, ale vaše licence by měla fungovat správně, kontaktujte svého prodejce licence.