ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Bezpečnostní nástroje

Otevřete hlavní okno programu > Nastavení > Bezpečnostní nástroje a nastavte následující moduly:

Ochrana bankovnictví a online plateb –přidává do prohlížeče další vrstvu, která má chránit vaše finanční údaje během online transakcí. Aktivováním možnosti Zabezpečení všech prohlížečů zajistíte spuštění všech podporovaných prohlížečů v zabezpečeném režimu. Pro více informací přejděte do kapitoly Ochrana bankovnictví a online plateb.

Anti-Theft – funkce Anti-Theft ochrání vaše data v případě ztráty nebo odcizení zařízení a pomůže vám jej získat zpět.