ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Možnosti zobrazení spojení

Kliknutím pravým tlačítkem na spojení se zobrazí následující možnosti:

Překládat IP adresy na názvy – je-li to možné, síťové adresy se uvádějí ve formě názvu DNS, nikoli v číselné podobě IP adresy.

Zobrazovat pouze TCP spojení – v seznamu spojení se zobrazí pouze ta, která patří k protokolu TCP.

Zobrazit naslouchající spojení – po vybrání této možnosti se zobrazí pouze spojení, ve kterých neprobíhá komunikace, ale port je v systému otevřený a čeká na spojení.

Zobrazit spojení v rámci počítače – tuto možnost vyberte, pokud chcete zobrazit pouze spojení, jejichž vzdáleným protějškem je lokální systém. Jedná se o spojení typu localhost.

Rychlost aktualizace – slouží pro nastavení intervalu, ve kterém se budou automaticky obnovovat informace o aktivních síťových spojeních.

Aktualizovat nyní – kliknutím aktualizujete obsah okna Síťová spojení.