ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Odchozí komunikace

Příklad odchozí komunikace z lokálního počítače do internetu:
Aplikace, která je spuštěna na lokálním počítači, se snaží připojit k internetu.

DIALOG_EPFW_NEW_CONNECTION_OUT_GENERAL

Aplikace – aplikace, se kterou chce komunikovat vzdálené zařízení.

Cesta k aplikaci – umístění aplikace.

Aplikace z Microsoft Store – název aplikace v Microsoft Store.

Vystavitel – jméno vydavatele aplikace. Kliknutím na text si zobrazíte bezpečnostní certifikát pro společnost.

Reputace – reputace aplikace získaná pomocí technologie ESET LiveGrid®.

Lokální port – port použitý pro komunikaci.

Vzdálený počítač – vzdálená strana, která se snaží navázat komunikaci.

Lokální port – port použitý pro komunikaci.

Vždy se dotázat – pokud je jako výchozí akce vybrána možnost Dotázat se, dialogové okno s výběrem akce se zobrazí při každém aplikování pravidla.

Zapamatovat do ukončení aplikace – ESET Internet Security si akci pro danou aplikaci zapamatuje do příštího restartu.

Vytvořit pravidlo a trvale zapamatovat – pokud zaškrtnete tuto možnost před povolením nebo zakázáním komunikace, ESET Internet Security si akci zapamatuje a vytvoří pravidlo, které se uplatní při další komunikaci aplikace se vzdálenou stranou.

Povolit – povolí příchozí komunikaci.

Zakázat – zakáže příchozí komunikaci.

Upravit pravidlo – umožňuje upravit vlastnosti pravidla pomocí editoru pravidel firewallu.