ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Plánovač

Plánovač spravuje a spouští naplánované úlohy s předem nakonfigurovaným nastavením.

Plánovač je dostupný v hlavním okně programu ESET Internet Security na záložce Nástroje > Plánovač. Plánovač obsahuje seznam všech naplánovaných úloh a jejich nastavení jako je datum a čas provedení, použitý profil kontroly atp.

Plánovač slouží k plánování úloh jako je např. aktualizace programu, kontrola počítače, kontrola souborů spouštěných po startu nebo pravidelná údržba protokolů. Přímo v hlavním okně Plánovače můžete pomocí tlačítek Přidat a Odstranit úlohy vytvářet nebo mazat. Všechny vámi provedené změny zahodíte a předdefinované úlohy obnovíte kliknutím na tlačítko Standardní. Po kliknutí pravým tlačítkem myši na konkrétní položku v Plánovači se zobrazí kontextové menu s nabídkou možných akcí: zobrazení detailů o úloze, okamžité provedení úlohy, přidání nové úlohy, změnu, případně odstranění již existující úlohy. Pomocí zaškrtávacích polí můžete (de)aktivovat provádění jednotlivých úloh.

Standardně Plánovač zobrazuje následující naplánované úlohy:

Údržba protokolů,

Pravidelná automatická aktualizace,

Automatická aktualizace po přihlášení uživatele,

Kontrola souborů spouštěných při startu (při přihlášení uživatele na počítač),

Kontrola souborů spouštěných při startu (při úspěšné aktualizaci detekčního jádra).

Pro úpravu existujících (a to jak předdefinovaných, tak vlastních) úloh použijte kontextové menu, ve kterém vyberte možnost Změnit…, případně po vybrání požadované úlohy klikněte na tlačítko Změnit.

PAGE_SCHEDULER

Přidání nové úlohy

1.Klikněte na tlačítko Přidat ve spodní části okna.

2.Zadejte název úlohy.

3.Vyberte požadovaný typ úlohy:

Spuštění externí aplikace – vyberte si aplikaci, kterou chcete pomocí plánovače spustit.

Údržba protokolů – v protokolech mohou přirozeně zůstat zbytky po již smazaných záznamech. Tato úloha zajistí optimalizaci záznamů v protokolech, což zajistí efektivnější a rychlejší práci s nimi.

Kontrola souborů spouštěných při startu – kontroluje soubory, které se spouštějí při startu nebo po přihlášení do systému.

Vytvoření záznamu o stavu počítače – vytvoří záznam systému pomocí ESET SysInspector, který slouží k důkladné kontrole stavu počítače a umožňuje zobrazit získané údaje v jednoduché a čitelné formě.

Volitelná kontrola počítače – provede volitelnou kontrolu disků, jednotlivých složek a souborů na počítači,

Aktualizace – zajišťuje aktualizaci detekčních a programových modulů.

4.Pro aktivování úlohy přepněte přepínač do polohy Zapnuto (to můžete udělat kdykoli později přímo v seznamu naplánovaných úloh) a po kliknutí na tlačítko Další vyberte interval opakování:

Jednou – úloha se provede pouze jednou v naplánovaném čase.

Opakovaně – úloha se bude provádět opakovaně každých x minut.

Denně – úloha se provede každý den ve stanový čas.

Týdně – úloha se bude provádět v určitý den/dny v týdnu ve stanoveném čase.

Při události – úloha se provede při určité situaci.

5.Pokud chcete minimalizovat dopad na systémové zdroje při běhu notebooku na baterii nebo počítače z UPS, zapněte možnost Nespouštět úlohu, pokud je počítač napájen z baterie. Po kliknutí na tlačítko Další zadejte čas Provedení úlohy. Pokud nebude možné úlohu v daném čase spustit, nastavte alternativní termín pro spuštění úlohy:

Při dalším naplánovaném termínu

Jakmile to bude možné

Okamžitě, pokud doba od posledního spuštění překročí (v hodinách) – jedná se o časové období, které uplyne od doby, kdy měla být úloha spuštěna poprvé. Pokud dojde k překročení této doby, úloha se okamžitě spustí. Čas definujte pomocí zobrazeného číselníku.

Informace o naplánované úloze si můžete kdykoli zobrazit po kliknutí pravým tlačítkem myši na úlohu a vybrání možnosti Zobrazit detaily úlohy.