ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

ESET SysInspector

ESET SysInspector je aplikace, která slouží k získání podrobných informací o systému zahrnující seznam nainstalovaných ovladačů a programů, síťových připojení a důležitých údajů z registru a hodnot závažnosti každé komponenty. Tyto informace mohou být užitečné při zjišťování příčiny podezřelého chování systému, nekompatibility software/hardware nebo infekci škodlivým kódem. Více informací naleznete v online příručce k ESET SysInspector.

V okně ESET SysInspector se nachází informace o vytvořených protokolech:

Čas – čas vytvoření,

Komentář – stručný komentář k vytvořenému záznamu,

Uživatel – jméno uživatele, který vytvořil záznam,

Stav – stav vytvoření.

Dostupné jsou následující akce:

Zobrazit – po vybrání této možnosti si zobrazíte vybraný ESET SysInspector protokol. Případně klikněte pravým tlačítkem na požadovaný protokol a z kontextového menu vyberte možnost Zobrazit.

Vytvořit… – kliknutím vytvoříte nový protokol. Vyčkejte na dokončení vytvoření protokolu ESET SysInspector (po dokončení se ve sloupci Stav zobrazí informace Vytvořen). Protokol se ukládá do C:\ProgramData\ESET\ESET Security\SysInspector.

Odstranit – kliknutím odstraníte vybraný protokol ze seznamu.

Po kliknutí pravým tlačítkem myši na konkrétní protokol jsou kromě výše uvedených dostupné další možnosti:

Zobrazit – po vybrání této možnosti si zobrazíte vybraný ESET SysInspector protokol (stejné jako dvojklik na vybraný protokol).

Vytvořit… – kliknutím vytvoříte nový protokol. Vyčkejte na dokončení vytvoření protokolu ESET SysInspector (po dokončení se ve sloupci Stav zobrazí informace Vytvořen).

Odstranit – kliknutím odstraníte vybraný protokol ze seznamu.

Odstranit vše – vybráním této možnosti odstraníte všechny protokoly.

Exportovat – po vybrání této možnosti uložíte protokol do .XML souboru nebo do zazipovaného .XML souboru.