ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Seznam oznámení na pracovní ploše

Kdykoli se můžete rozhodnout, jaká oznámení produktu chcete zobrazovat na pracovní ploše (v pravém dolním rohu obrazovky). Otevřete si Rozšířená nastavení > Oznámení > Oznámení na pracovní ploše. Na řádku Oznámení na pracovní ploše klikněte na Změnit a následně v zobrazeném dialogovém okně jednotlivá oznámení zapněte pomocí zaškrtávacího pole ve sloupci Zobrazit na ploše.

CONFIG_NOTIFICATIONS_APPLICATION

Obecné

Zobrazovat oznámení z bezpečnostního přehledu - po zapnutí vás produkt upozorní na nově dostupný bezpečnostní přehled.

Zobrazit oznámení Co je nového – vypnutím skryjete oznámení o všech nových a vylepšených funkcích nejnovější verze produktu.

Soubor byl odeslán k analýze – po jejím aktivování se zobrazí oznámení pokaždé, když produkt ESET Internet Security zašlete soubor k analýze do virových laboratoří společnosti ESET.

Síťová ochrana

Upozornění na nezabezpečenou Wi-Fi – při pokusu o připojení k síti Wi-Fi se slabým nebo žádným heslem obdržíte upozornění.

Aktualizace

Je připravena aktualizace aplikace – po jejím aktivování budete upozorněni na dostupnou aktualizaci produktu ESET Internet Security připravenou k nainstalování.

Detekční jádro bylo úspěšně aktualizováno – po zapnutí produkt zobrazí oznámení po každé aktualizaci detekčního jádra a programových modulů.

Moduly byly úspěšně aktualizovány – po zapnutí produkt zobrazí oznámení po každé aktualizaci programových komponent.

Obecná nastavení oznámení na ploše (například jak dlouho se má zpráva zobrazovat nebo minimální slovní rozsah zobrazovaných událostí) naleznete v části Oznámení na ploše v Rozšířených nastaveních > Oznámení.