ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Oznámení na pracovní ploše

Oznámení na pracovní ploše jsou malá informační okna zobrazovaná v oznamovací oblasti Windows (nad hodinami). Ve výchozím nastavení se zobrazí po dobu 10 sekund a následně pomalu zmizí. Oznámení zahrnují informace o provedených aktualizacích, nově připojených zařízeních, dokončených kontrolách nebo nalezených hrozbách.

CONFIG_DESKTOP_NOTIFICATIONS

Zobrazovat oznámení na pracovní ploše – tuto možnost doporučujeme ponechat aktivní, aby vás produkt mohl informovat o nových událostech.

Oznámení aplikace – klikněte na Změnit a následně si vyberte oznámení, která chcete nebo nechcete zobrazovat.

Nezobrazovat oznámení při běhu aplikací zobrazených na celou obrazovku – pomocí této možnosti potlačíte zobrazení všech oznámení v režimu celé obrazovky, která nevyžadují interakci.

Čas v sekundách – nastavte dobu viditelnosti oznámení. Hodnota musí být mezi 3 a 30 sekundami.

Průhlednost – nastavte průhlednost zobrazeného oznámení v procentech. Podporovaný rozsah je od 0 (neprůhledné) do 80 (velmi průhledné).

Zobrazovat události od úrovně – nastavit úroveň závažnosti oznámení, od které chcete být informováni. V rozbalovací nabídce vyberte následující možnosti:

oDiagnostické – zobrazuje informace pro řešení problémů a všechny níže uvedené záznamy.

oInformativní – zobrazuje informativní zprávy o nestandardních síťových událostech, informace o úspěšné aktualizaci modulů a všechny níže uvedené záznamy.

oVarování – zobrazuje varování, upozornění na chyby a kritické chyby (například, selhala aktualizace modulů).

oChyby – zobrazuje chyby (například nefunkční ochrana dokumentů).

oKritická – zobrazuje kritické chyby (například problém s antivirovou ochranou nebo upozornění na infiltraci v systému).

Ve víceuživatelském prostředí posílat systémová hlášení tomuto uživateli – nastavte uživatelský účet počítače, který bude dostávat oznámení na pracovní ploše. Pokud například nepoužíváte administrátorský účet, zadejte název toho účtu, který má být o nových událostech v produktu informovaný. Definovat je možné pouze jeden uživatelský účet.

Přenést oznámení do popředí – po aktivování této možnosti se okno oznámení přesune do popředí obrazovky a bude dostupné pomocí klávesové zkratky ALT + TAB.