ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Interaktivní upozornění


important

Hledáte informace o běžných upozorněních a oznámeních?

Nalezena hrozba

Přístup na adresu byl zablokován

Produkt není aktivován

Změna na produkt s vyšším množstvím bezpečnostních funkcí

Změna na produkt s nižším množstvím bezpečnostních funkcí

Je dostupná aktualizace

Informace o aktualizaci nejsou konzistentní

Řešení problémů pro chybové hlášení "Moduly se nepodařilo aktualizovat"

Řešení problémů s aktualizací modulů

Zablokována síťová hrozba

Certifikát webové stránky byl zamítnut

V Rozšířených nastaveních v sekci Oznámení > Interaktivní upozornění můžete nastavit, jak se má ESET Internet Security zachovat, pokud bude při detekci vyžadovat interakci uživatele (například při pokusu o přístup na potenciálně phishingovou stránku), stejně tak způsob zobrazování informačních oken.

CONFIG_ALERT

Interaktivní upozornění

Vypnutí možnosti Zobrazit interaktivní upozornění skryje všechna dialogová okna s upozorněními, včetně informací ve webových prohlížečích. Tuto možnost je vhodné vypnout pouze v určitých situacích. Doporučujeme ponechat tuto možnost zapnutou.

Produktové informace

Zobrazení marketingových zpráv (tzv. in-product messaging) bylo navržené pro informování uživatelů o novinkách a akcích společnosti ESET. Příjem marketingových zpráv vyžaduje váš souhlas. Ve výchozím stavu je u této položky zobrazena ikona otazníku a žádné zprávy nejsou zasílány. Zapnutím možnosti souhlasíte s jejich zasíláním. Pokud o sdělení nemáte zájem, pomocí přepínače na řádku Zobrazit marketingové zprávy možnost vypněte.

Informační okna

Dobu zobrazení informačních oken nastavíte pomocí možnosti Zavírat informační okna automaticky. Po uplynutí nastaveného času se okno s upozorněním zavře, pokud jej dříve nezavřete ručně.

Čas v sekundách – nastavte dobu viditelnosti oznámení. Hodnota musí být mezi 10 a 999 sekundami.

Potvrzovací zprávy – pomocí této možnosti můžete spravovat seznam potvrzovacích zpráv, jejichž zobrazování chcete povolit nebo zakázat.