ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

ThreatSense

ThreatSense je název technologie, kterou tvoří soubor komplexních metod detekce infiltrace. Tato technologie je proaktivní, poskytuje ochranu i během prvních hodin šíření nové hrozby. K odhalení hrozeb využívá kombinaci několika metod (analýza kódu, emulace kódu, generické signatury aj.), které efektivně kombinuje a zvyšuje tím bezpečnost systému. Skenovací jádro je schopné kontrolovat několik datových toků paralelně, a tak maximalizovat svůj výkon a účinnost detekce. Technologie ThreatSense dokáže účinně odstraňovat i rootkity.

Mezi parametry skenovacího jádra ThreatSense, které můžete konfigurovat, patří následující možnosti:

Typy souborů a přípony, které se mají kontrolovat,

Kombinace různých detekčních metod,

Úrovně léčení.

K nastavení se dostanete kliknutím na ThreatSense v Rozšířených nastaveních pro jakýkoli modul, který používá technologii ThreatSense (viz níže). Odlišné bezpečnostní scénáře vyžadují rozdílné konfigurace. ThreatSense je možné konfigurovat individuálně pro následující moduly:

Rezidentní ochrana souborového systému

Kontrola při nečinnosti

Kontrola po startu

Ochrana dokumentů

Ochrana poštovních klientů

Ochrana přístupu na web

Kontrola počítače

Parametry ThreatSense jsou optimalizovány speciálně pro každý modul a jejich změna může mít výrazný dopad na výkon systému. Příkladem může být zpomalení systému při povolení kontroly runtime packerů a rozšířené heuristiky pro rezidentní ochranu souborů (standardně jsou kontrolovány pouze nově vytvářené soubory). Proto doporučujeme ponechat původní nastavení ThreatSense pro všechny druhy ochran kromě Kontroly počítače.

Kontrolované objekty

V této sekci můžete vybrat součásti počítače a soubory, které budou testovány na přítomnost infiltrace.

Operační paměť – kontrola přítomnosti hrozeb, které mohou být zavedeny v operační paměti počítače.

Boot sektory/UEFI – kontrola přítomnosti škodlivého kódu v hlavním spouštěcím záznamu disků (MBR). Pro více informací o UEFI přejděte do slovníku pojmů.

Poštovní soubory – Program podporuje následující rozšíření: DBX (Outlook Express) a EML.

Archivy – podporovány jsou formáty ARJ, BZ2, CAB, CHM, DBX, GZIP, ISO/BIN/NRG, LHA, MIME, NSIS, RAR, SIS, TAR, TNEF, UUE, WISE, ZIP, ACE (Outlook Express) a soubory.

Samorozbalovací archivy – archivy které nepotřebují pro své rozbalení jiné programy. Jedná se o SFX (Self-extracting) archivy.

Runtime archivy – runtime archivy se na rozdíl od klasických archivů po spuštění rozbalí v paměti počítače. Kromě podpory tradičních statických archivátorů (UPX, yoda, ASPack, FSG aj.) program podporuje díky emulaci kódu i mnoho jiných typů archivátorů.

Možnosti kontroly

Vyberte metody, které se použijí během kontroly na přítomnost infiltrace. K dispozici jsou následující možnosti:

Heuristika – heuristika je algoritmus, který analyzuje (nežádoucí) aktivity programů. Předností této technologie je schopnost zjištění škodlivého softwaru, který v předešlé verzi modulu detekčního jádra nebyl obsažen, nebo jím nebyl ošetřen. Nevýhodou je možný výskyt falešných poplachů.

Rozšířená heuristika/DNA/Smart vzorky – rozšířená heuristika se skládá z unikátních heuristických algoritmů vyvinutých společností ESET optimalizovaných pro detekci počítačových červů a trojských koňů napsaných ve vyšších programovacích jazycích. Používání rozšířené heuristiky výrazně zvyšuje detekční schopni produktů ESET. Vzorky zajišťují přesnou detekci virů. S využitím automatického aktualizačního systému mají nové vzorky uživatelé k dispozici do několika hodin od objevení hrozby. Nevýhodou vzorků je detekce pouze známých škodlivých kódů.

Léčení

Nastavení léčení ovlivňuje chování ESET Internet Security během léčení objektů. K dispozici jsou 4 úrovně léčení detekovaných infikovaných souborů:

ThreatSense má následující úrovně řešení (tj. čištění).

Řešení infekce v ESET Internet Security

Úroveň léčení

Popis

Vždy vyřešit infekci

V tomto režimu se program pokusí vyléčit detekované objekty bez zásahu uživatele. Pokud nelze detekci v některých ojedinělých případech vyléčit (např. u systémových souborů), bude detekovaný objekt ponechán v původním umístění.

Pokud je to bezpečné, vyřešit infekci, jinak ponechat

V tomto režimu se program pokusí vyléčit detekované objekty bez zásahu uživatele. Pokud nelze detekci v některých případech vyléčit (např. v případě systémových souborů nebo archivů s neinfikovanými i infikovanými soubory zároveň), bude detekovaný objekt ponechán v původním umístění.

Pokud je to bezpečné, vyřešit infekci, jinak se dotázat

V tomto režimu se program pokusí vyléčit detekované objekty. Pokud není možné v některých případech akci provést, uživateli se zobrazí interaktivní upozornění, ve kterém musí vybrat požadovanou akci (např. odstranění nebo ignorování detekce). Toto nastavení je doporučené pro většinu případů.

Vždy se dotázat uživatele

V průběhu léčení objektů se uživateli zobrazí interaktivní okno, ve kterém musí vybrat požadovanou akci (např. odstranění nebo ignorování detekce). Tato úroveň je určená zkušeným uživatelům, kteří vědí, jaké kroky podniknout v případě výskytu detekce.

Výjimky

Přípona je část názvu souboru oddělená tečkou. Přípona určuje typ a obsah souboru (například dokument.txt označuje textový dokument). V této části nastavení ThreatSense můžete definovat typy souborů, které se mají kontrolovat.

Ostatní

Při konfiguraci parametrů jádra ThreatSense pro volitelnou kontrolu počítače jsou k dispozici také následující možnosti v části Ostatní:

Kontrolovat alternativní datové proudy (ADS) – alternativní datové proudy používané systémem NTFS jsou běžným způsobem neviditelné asociace k souborům a složkám. Mnoho infiltrací je proto využívá jako maskování před případným odhalením.

Spustit kontrolu na pozadí s nízkou prioritou – každá kontrola počítače využívá určité množství systémových zdrojů. Pokud právě pracujete s programy náročnými na výkon procesoru, přesunutím kontroly na pozadí jí můžete přiřadit nižší prioritu a získat více prostředků pro ostatní aplikace.

Zapisovat všechny objekty do protokolu – pokud je tato možnost aktivní, v případě samorozbalovacích archivů se do protokolu zapíší všechny zkontrolované soubory, i když nejsou infikované. Mějte na paměti, že to může způsobit výrazné nárůst velikosti protokolu.

Používat Smart optimalizaci – při zapnuté Smart optimalizaci je použito nejoptimálnější nastavení pro zajištění maximální efektivity kontroly při současném zachování vysoké rychlosti. Každý modul ochrany kontroluje objekty inteligentně a používá odlišné metody, které aplikuje na specifické typy souborů. Pokud je Smart optimalizace vypnuta, použije se při kontrole souborů výhradně nastavení definované uživatelem v nastaveních skenovacího jádra ThreatSense jednotlivých ochranných modulů.

Zachovat čas přístupu k souborům – při kontrole souboru nebude změněn čas přístupu, ale bude ponechán původní (vhodné při používání na zálohovacích systémech).

icon_section Omezení

V sekci Omezení můžete nastavit maximální velikost objektů, archivů a úroveň zanoření, které se budou testovat na přítomnost škodlivého kódu:

Nastavení objektů

Maximální velikost objektu – umožňuje definovat maximální hodnotu velikosti objektu, který bude kontrolován. Daný modul antiviru bude kontrolovat pouze objekty s menší velikostí než je definovaná hodnota. Tyto hodnoty doporučujeme měnit pouze pokročilým uživatelům, kteří chtějí velké objekty vyloučit z kontroly. Výchozí hodnota: neomezeno.

Maximální čas kontroly objektu (v sekundách) – definuje maximální povolený čas na kontrolu kontejnerových objektů (jako archivy RAR/ZIP nebo e-maily s vícero přílohami). Toto nastavení se nevztahuje na samostatné soubory. Pokud jako uživatel nastavíte konkrétní hodnotu a určený čas vyprší, probíhající kontrola kontejnerového objektu se krátce na to zastaví, a to bez ohledu, zda byla dokončena.
V případě archivu s velkými soubory se kontrola zastaví až poté, co je extrahován soubor z archivu (například když uživatelská proměnná jsou 3 sekundy, ale extrakce souboru trvá 5 sekund). Po uplynutí této doby nebudou zbývající soubory v archivu kontrolovány.
Chcete-li omezit dobu kontroly včetně větších archivů, použijte nastavení Maximální velikost objektu a Maximální velikost souboru v archivu (nedoporučuje se z důvodu možných bezpečnostních rizik).
Výchozí hodnota: neomezeno.

Nastavení kontroly archivů

Úroveň vnoření archivů – specifikuje maximální úroveň vnoření do archivu při kontrole archivu. Výchozí hodnota: 10.

Maximální velikost souboru v archivu – specifikuje maximální velikost rozbaleného souboru v archivu, který je kontrolován. Maximální hodnota: 3 GB.


note

Nedoporučujeme měnit přednastavené hodnoty, protože většinou není pro tuto změnu důvod.