ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Výsledek zpracování adres

Při přidávání nebo přesouvání e-mailových adres mezi seznamy povolených adres, spamových adres a seznamem výjimek může ESET Internet Security zobrazit oznámení. Obsah oznámení závisí na akci, kterou jste se pokoušeli provést.

Vybráním možnosti Příště tuto zprávu nezobrazovat se akce provede automaticky a okno se již příště nezobrazí.