ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Ochrana bankovnictví a online plateb

Ochranu bankovnictví a online plateb můžete nakonfigurovat v Rozšířených nastaveních > Ochrany > Ochrana prohlížeče > Ochrana bankovnictví a online plateb.

icon_section Obecné

Zapnout Ochranu bankovnictví a online plateb – ve výchozím stavu zapnuto; ve výchozím nastavení se budou všechny podporované webové prohlížeče spouštět v zabezpečeném režimu.

Ochrana prohlížeče

Zabezpečit všechny prohlížeče – ve výchozím stavu zapnuto; pakliže je tato možnost zapnutá, budou se všechny podporované webové prohlížeče spouštět v zabezpečeném režimu.

Režim instalace rozšíření – z rozbalovacího menu vyberte typ rozšíření, jehož instalaci chcete povolit v prohlížečích zabezpečených produktem ESET. Změna nastavení režimu instalace rozšíření nemá vliv na již nainstalovaná rozšíření prohlížeče:

Základní rozšíření – povolena budou pouze ta nejdůležitější rozšíření vyvinutá konkrétním výrobcem prohlížeče.

Všechna rozšíření – dojde k povolení veškerých rozšíření podporovaných konkrétním prohlížečem.

Přesměrování webových stránek


note

Přesměrování webových stránek není k dispozici, když je zapnuto Zabezpečení všech prohlížečů.

Povolit přesměrování chráněných webových stránek – pokud aktivujete tuto možnost, webové stránky uvedené na seznamu chráněných stránek a interním seznamu bankovních institucí budou automaticky otevřeny v zabezpečeném prohlížeči.

Chráněné webové stránky – pomocí tohoto seznamu definujte, v jakém internetovém prohlížeči (běžném nebo zabezpečeném) se jednotlivé webové stránky otevřou. Pro nastavení této možnosti je třeba mít vypnuté Zabezpečení všech prohlížečů. Ve výchozím nastavení se zobrazí informativní oznámení v prohlížeči a zelený rámeček kolem prohlížeče, který informuje o tom, že je aktivní zabezpečené prohlížení. Přehled možností pro úpravu seznamu naleznete v kapitole Chráněné webové stránky.


note

Přesměrování webových stránek není k dispozici pro zařízení s procesory ARM.

Zabezpečený prohlížeč

Rozšířená ochrana paměti – po aktivování této možnosti bude paměť zabezpečeného prohlížeče chráněna před inspekcí jinými procesy.

Ochrana klávesnice – po zapnutí této možnosti budou veškeré informace zadané prostřednictvím klávesnice do zabezpečeného prohlížeče skryty před dalšími aplikacemi. Zlepšujeme tak ochranu před keyloggery.

Zelený rámeček prohlížeče – po vypnutí této možnosti se oznámení v prohlížeči a zelený rámeček okolo okna prohlížeče zobrazí pouze při spouštění prohlížeče a poté zmizí.