ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Chráněné webové stránky

ESET Internet Security obsahuje vestavěný předdefinovaný seznam známých stránek internetového bankovnictví, které automaticky otevírá v zabezpečeném prohlížeči. Tento seznam můžete kdykoli rozšířit o internetový portál své banky.

Seznam Chráněných webových stránek si můžete zobrazit a upravit v Rozšířených nastaveních > Ochrany > Ochrana prohlížeče > Ochrana bankovnictví a online plateb > Chráněné webové stránky > Změnit.

Pravidla v seznamu Chráněných webových stránek určují, zda se má konkrétní webová stránka otevřít v zabezpečeném prohlížeči, v běžném prohlížeči nebo zda je třeba se dotázat při každé návštěvě webové stránky. Další možnosti nastavení naleznete během přidání URL, jak popisujeme níže.

Ovládací prvky

Přidat – kliknutím přidáte do seznamu adresu webové stránky.

Změnit – kliknutím upravíte vybraný záznam.

Odstranit – kliknutím odstraníte vybraný záznam.

Importovat/Exportovat – umožňuje exportovat chráněné webové stránky nebo stránky importovat do nového zařízení.

Přidat URL

Webová stránka – HTTPS webová stránka, pro kterou se pravidlo použije.

Otevřít tuto stránku v – zvolte, co má Ochrana bankovnictví a online plateb provádět při návštěvě webové stránky, zda ji má otevřít:

Zabezpečený prohlížeči – webové stránky budou přesměrovány do zabezpečeného prohlížeče a budou chráněny funkcí Ochrana bankovnictví a online plateb.

Dotázat se – při návštěvě webové stránky si můžete vybrat, zda chcete webovou stránku otevřít v běžném nebo zabezpečeném prohlížeči. ESET Internet Security si může vaši akci zapamatovat, nebo můžete prohlížeč zvolit ručně.

Běžný prohlížeč – webové stránky se otevřou v běžném prohlížeči bez dalšího zabezpečení.