ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Hlavní okno programu

Hlavní okno programu ESET Internet Security je rozděleno na dvě hlavní části. Pravá část slouží k zobrazování informací, přičemž její obsah závisí na vybrané možnosti v levém menu.


note

Názorné ukázky

Názorné ukázky, jak otevřít hlavní okno produktu, máme k dispozici v Databázi znalostí v angličtině a několika dalších jazycích.

Položky hlavního menu:

Přehled – poskytuje informace o událostech a stavu ochrany ESET Internet Security.

Kontrola počítače – v této části můžete spustit kontrolu svého počítače, definovat parametry vlastní kontroly, stejně tak provést kontrolu výměnných médií.

Aktualizace – zobrazuje informace o aktualizacích detekčního jádra a programových modulů.

Nástroje – v této části máte přístup k modulům Strážce sítě, Ochrany bankovnictví a online plateb, Anti-Theft a dalším nástrojům, které usnadňují správu programu a nabízejí rozšířené možnosti pro pokročilé uživatele.

Nastavení – v této části můžete konfigurovat nastavení bezpečnostních funkcí ESET Internet Security (Ochrana počítače, Internetová ochrana, Síťová ochrana a Bezpečnostní nástroje) a máte přístup do Rozšířených nastavení produktu.

Nápověda a podpora – Zobrazuje informace o vaší licenci, nainstalovaném produktu ESET a odkazy na Online nápovědu, Databázi znalostí a Technickou podporu.

Účet ESET HOME – v této části můžete připojit zařízení ke svému účtu ESET HOME nebo zkontrolovat stav připojení k účtu. Prostřednictvím ESET HOME můžete spravovat a sledovat stav nastavení Anti-Theft a všechna svá zařízení a licence ESET.


note

Změnu barevného schématu uživatelského rozhraní ESET Internet Security popisujeme v kapitole Prvky uživatelského rozhraní.


V části Přehled se zobrazují informace o aktuální ochraně počítače spolu s rychlými odkazy na bezpečnostní funkce ESET Internet Security.

V okně Přehled se zobrazují oznámení s podrobnými informacemi a doporučenými řešeními událostí v ESET Internet Security, pro zapnutí dalších funkcí nebo zajištění maximální ochrany. Pokud je oznámení více, kliknutím na více oznámení je všechny rozbalíte.

PAGE_HOME

MONITOR_GREEN Zelená barva stavu ochrany a informace Maximální ochrana znamená, že je zajištěna maximální úroveň ochrany.
 

Co dělat, pokud systém nepracuje správně?

Při plné funkčnosti ochrany má ikona Stavu ochrany zelenou barvu. V opačném případě je barva stavu ochrany červená nebo žlutá a zobrazuje se informace, že není zajištěna maximální ochrana. Zároveň jsou na záložce Přehled zobrazeny bližší informace o stavu jednotlivých modulů a návrh na možné řešení problému pro obnovení maximální ochrany. Stav jednotlivých modulů můžete změnit kliknutím na záložku Nastavení a vybráním požadovaného modulu.

PAGE_STATUS_02

MONITOR_RED Červená barva stavu a informace Bezpečnostní upozornění signalizují kritické problémy.
Ochrana vašeho systému není zajištěna v plné míře. Možné příčiny jsou:

Produkt není aktivován nebo Platnost licence vypršela – ikona ochrany změní barvu na červenou. Program nebude možné od této chvíle aktualizovat. Přečtěte si v okně s upozorněním, jak licenci prodloužit.

Detekční jádro není aktuální – tato chyba se zobrazí po neúspěšném kontaktování serveru při pokusu o aktualizaci detekčního jádra. V takovém případě doporučujeme zkontrolovat nastavení aktualizací. Mezi nejčastější důvody patří nesprávně zadaná ověřovací data nebo nesprávně nastavené připojení k internetu.

Rezidentní ochrana souborového systému je dočasně vypnutá – rezidentní ochrana byla vypnuta uživatelem. Váš počítač není chráněn před hrozbami. Pro opětovné zapnutí Rezidentní ochrany souborového systému klikněte na Zapnout rezidentní ochranu.

Antivirová a antispywarová ochrana je vypnutá – ochranu zapněte kliknutím na Zapnout antivirovou a antispywarovou ochranu.

Firewall je dočasně vypnutý – na problém budete upozorněni bezpečnostním oznámením v hlavním okně programu. Znovu zapnout síťovou ochranu můžete kliknutím na Zapnout firewall.

MONITOR_ORANGE Žlutá barva stavu ochrany znamená částečné problémy. Bývají to například problémy s aktualizací programu nebo blížící se datum vypršení licence.
Ochrana vašeho systému není zajištěna v plné míře. Možné příčiny jsou:

Nedostatečná nastavení zařízení pro službu Anti-Theft – toto zařízení není optimalizované pro využití služby Anti-Theft. Fantom účet (bezpečnostní řešení spouštěné automaticky v případě označení zařízení za ztracené) nemůže být vytvořen. Fantom účet vytvoříte ve webovém rozhraní Anti-Theft v části Nastavení.

Herní režim je zapnutý – zapnutí Herního režimu představuje potenciální bezpečnostní riziko. Tato funkce zakáže zobrazování všech oken s upozorněním a pozastaví všechny naplánované úlohy.

Blíží se konec platnosti licence – ikona produktu vedle systémových hodin bude označena žlutou ikonou stavu ochrany s vykřičníkem. Poté, co licence vyprší, se program přestane aktualizovat a ikona ochrany změní barvu na červenou.

V případě, že není možné problém vyřešit, klikněte v hlavním okně programu na záložku Nápověda a podpora a zobrazte nápovědu nebo přejděte do ESET Databáze znalostí. Pokud i přesto budete potřebovat pomoc, pošlete dotaz na technickou podporu. Specialisté technické podpory ESET vám odpoví v co nejkratším možném čase a pomohou vám s řešením problému.