ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Proxy server

Ve velkých lokálních sítích LAN, může připojení do internetu zajišťovat tzv. proxy server. Při použití této konfigurace je třeba definovat následující nastavení. V opačném případě se program nebude moci automaticky aktualizovat. Nastavení proxy serveru je možné definovat v ESET Internet Security na dvou odlišných místech v rámci Rozšířeného nastavení.

V prvním případě můžete nastavení serveru konfigurovat v části Rozšířená nastavení (F5) > Nástroje > Proxy server. Tato nastavení specifikují globální nastavení proxy serveru a tyto parametry se použijí pro jakýkoliv modul ESET Internet Security. Nastavení budou používat všechny moduly vyžadující přístup k internetu.

Pro nastavení proxy serveru na této úrovni vyberte možnost Používat proxy server a následně zadejte adresu proxy serveru do pole Proxy server a číslo portu do pole Port.

V případě, že komunikace s proxy serverem vyžaduje autentifikaci, je potřeba také zaškrtnout pole Proxy server vyžaduje autentifikaci a zadat patřičné údaje do polí Uživatelské jméno a Heslo. Pro získání automatického nastavení proxy serveru můžete kliknout na tlačítko Vyhledat. Tímto se přenese nastavení z programu Internet Explorer nebo Google Chrome.


note

Tímto způsobem není možné získat autentifikační údaje (uživatelské jméno a heslo). Pokud jsou pro přístup k proxy serveru vyžadovány, musíte je zadat ručně.

Použít přímé spojení, pokud není dostupný proxy server – pokud máte nastaveno, že se má ESET Internet Security připojovat k serverům ESET prostřednictvím proxy, po aktivování této možnosti se produkt pokusí navázat spojení bez použití proxy.

V druhém případě se nastavení proxy serveru nachází v Rozšířeném nastavení na záložce Aktualizace > Profily > Aktualizace > Možnosti připojení). Toto nastavení je platné pro konkrétní profil aktualizace a je vhodné jej použít, pokud se jedná o přenosný počítač, který se aktualizuje z různých míst. Bližší popis nastavení naleznete v kapitole Pokročilé nastavení aktualizace.

CONFIG_PROXY_SERVER