Krüptitud võrguliiklus

Kui süsteem on konfigureeritud SSL-protokolli skannimiseks, kuvatakse kahes olukorras dialoogiboks, milles palutakse valida toiming.

Esmalt kuvatakse dialoogiboks küsimusega, kas ühendus lubada või blokeerida, juhul kui veebisait kasutab kontrollimata või sobimatut serti ja ESET Internet Security on konfigureeritud kasutajalt ühenduse kohta küsima (vaikimisi on kontrollimata sertide valik Jah ja kehtetute sertide valik Ei). Serdid, mida Trusted Root Certification Authorities store (TRCA) ei sisalda, loetakse ebausaldusväärseks.

Teiseks kuvatakse iga veebisaidi korral dialoogiboks ja küsitakse, kas liiklust kontrollida või ignoreerida, kui SSL-protokollide filtreerimisrežiim on seatud Interaktiivsele režiimile. Mõni rakendus kontrollib, kas rakenduse SSL-liiklust pole muudetud või jälgitud. Sellisel juhul peab ESET Internet Security liiklust ignoreerima, et rakendus saaks töötada.


note

Illustreeritud näited

Järgmised ESET-i teadmisvaramu artiklid võivad olla saadaval üksnes inglise keeles.

Sertifikaaditeatised ESET-i Windowsi kodukasutaja toodetel

„Krüptitud võrguliiklus: Ebausaldusväärne sert“ veebisaitide külastamisel kuvatakse teade.

Mõlemal juhul saab kasutaja valitud tegevuse salvestada. Salvestatud tegevusi säilitatakse Teadaolevate sertide loendis.