Teadaolevate sertide nimekiri

Teadaolevate sertide loendit saab kasutada programmi ESET Internet Security käitumise kohandamiseks kindlate SSL-sertide korral ja valitud toimingute meeldejätmiseks, kui suvandis SSL-/TLS-protokollide filtreerimisrežiim on valitud Interaktiivne režiim. Loendit saab vaadata ja muuta jaotises Täpsem häälestus (F5) > Veeb ja meil > SSL/TLS > Teadaolevate sertide loend.

Aknas Teadaolevate sertide loend on järgmised elemendid.

Veerud

Nimi– serdi nimi.

Serdi väljaandja– serdi looja nimi.

Serdi teema– teema väljal on avaliku võtme väljale salvestatud avaliku võtmega seostatud olem.

Juurdepääs– valige sätte Juurdepääsutoiming jaoks käsk Luba või Blokeeri, et lubada/blokeerida selle serdiga kaitstud side olenemata usaldusväärsusest. Valige Automaatne, et lubada usaldatud serdid ja küsida usaldamata sertide korral. Valige Küsi, et kasutajalt alati küsida, mida teha.

Skanni– valige selle serdiga kaitstud side skannimiseks või eiramiseks jaotises Skannimistoiming käsk Skanni või Ignoreeri. Valige suvand Automaatne, et skannida automaatses režiimis ja küsida interaktiivses režiimis. Valige Küsi, et kasutajalt alati küsida, mida teha.

Juhtelemendid

Lisa – saate lisada uue serdi ning reguleerida selle juurdepääsusätteid ja kontrollimisvalikuid.

Redigeeri– valige konfigureeritav sert ja klõpsake nuppu Redigeeri.

Eemalda – valige sert, mida soovite kustutada, ja klõpsake nuppu Eemalda.

OK/Tühista– klõpsake nuppu OK, kui soovite muudatused salvestada, või nuppu Tühista, kui soovite akna salvestamata sulgeda.