Uitzonderingen voor processen

Met de functie Uitzondering voor processen kunt u toepassingsprocessen uitsluiten van Real-timebeveiliging van bestandssysteem. Om de snelheid van back-ups, procesintegriteit en beschikbaarheid van services te verbeteren, worden technieken gebruikt waarvan bekend is dat deze conflicteren met malwarebeveiliging op bestandsniveau en die tijdens back-ups worden gebruikt. De enige doeltreffende manier om beide situaties te voorkomen, is door antimalwaresoftware te deactiveren. Door bepaalde processen uit te sluiten (bijvoorbeeld die van de back-upoplossing), worden alle bewerkingen met betrekking tot een dergelijk uitgesloten proces genegeerd en als veilig beschouwd, waardoor verstoring van het back-upproces tot een minimum wordt beperkt. Wij raden aan dat u voorzichtig omgaat met het maken van uitsluitingen; een back-uptool dat is uitgesloten, kan toegang krijgen tot geïnfecteerde bestanden zonder dat er een waarschuwing wordt geactiveerd. Om deze reden zijn uitvoerige machtigingen alleen toegestaan in de real-time beveiligingsmodule.

note

Opmerking

Let op dat er geen verwarring ontstaat tussen Uitgesloten bestandsextensies, HIPS-uitsluitingen en Uitsluitingen voor bestand/map.

Procesuitsluitingen dragen ertoe bij dat het risico op potentiële conflicten wordt geminimaliseerd en de prestaties van uitgesloten toepassingen worden verbeterd. Dit heeft een positief effect op de algehele prestaties en stabiliteit van het besturingssysteem. De uitsluiting van een proces/toepassing is een uitsluiting van het uitvoerbare bestand ervan (.exe).

U kunt uitvoerbare bestanden toevoegen aan de lijst met uitgesloten processen via Geavanceerde instellingen (F5) > Detectie-engine > Procesuitsluitingen.

Deze functie is ontworpen om back-uptools uit te sluiten. Het proces van het uitsluiten van scannen van de back-uptool verbetert niet alleen de systeemstabiliteit, maar heeft ook geen gevolgen voor de back-upprestaties, omdat de back-up niet wordt vertraagd wanneer die wordt uitgevoerd.

example

Voorbeeld

Klik op Bewerken om het beheervenster Uitzonderingen voor processen te openen, waarin u uitsluitingen kunt Toevoegen en naar uitvoerbare bestanden kunt bladeren (bijvoorbeeld Backup-tool.exe), die van scannen wordt uitgesloten.
Zodra het .exe-bestand aan de uitsluitingen is toegevoegd, worden activiteiten van dit proces niet bewaakt door ESET Internet Security en wordt geen enkele bestandsbewerking gescand die door dit proces wordt uitgevoerd.

important

Belangrijk

Als u de bladerfunctie niet gebruikt wanneer u een uitvoerbaar bestand van een proces selecteert, moet u handmatig een volledig pad naar het uitvoerbare bestand opgeven. Anders werkt de uitsluiting niet juist en kan HIPS fouten rapporteren.

Ook kunt u bestaande processen Bewerken of Verwijderen uit uitsluitingen.

note

Opmerking

Beveiliging van webtoegang houdt geen rekening met deze uitsluiting, dus als u het uitvoerbare bestand van uw webbrowser uitsluit, worden gedownloade bestanden toch gescand. Op deze manier kan een infiltratie toch worden gedetecteerd. Dit scenario is slechts een voorbeeld en we raden niet aan om uitsluitingen voor webbrowsers te maken.