Aktualizácie zaisťujúce bezpečnosť a stabilitu

Pravidelné aktualizovanie produktu ESET Server Security je základným predpokladom na zaistenie maximálnej bezpečnosti systému. Každá nová verzia ESET Server Security prináša mnoho vylepšení a opráv chýb. Dôrazne odporúčame pravidelne aktualizovať ESET Server Security, aby ste si zaistili ochranu pred hrozbami a predišli možnému zneužitiu bezpečnostných zraniteľností. Tak ako na všetky produkty ESET aj na ESET Server Security sa vzťahuje životný cyklus produktov určujúci úroveň poskytovanej podpory. Pre viac informácií si prečítajte Politiku životného cyklu produktov (pre firmy) exlink.

Ďalšie informácie o zmenách v produkte ESET Server Security si môžete prečítať v Databáze znalostí exlink.


Dôležité:

Automatické aktualizácie zabezpečujú maximálnu bezpečnosť a stabilitu vášho produktu. Nie je preto možné vypnúť aktualizácie zaisťujúce bezpečnosť a stabilitu.