Príprava na inštaláciu

Existuje niekoľko krokov, ktoré odporúčame vykonať v rámci prípravy na inštaláciu produktu:

Po zakúpení produktu ESET Server Security si stiahnite inštalačný balík .msi z webovej stránky ESET exlink.

Uistite sa, že server, na ktorý chcete inštalovať ESET Server Security, spĺňa systémové požiadavky.

Prihláste sa na server pomocou účtu správcu.


Poznámka:

Inštalátor je potrebné spustiť pod vstavaným účtom správcu alebo doménovým účtom správcu (v prípade, že lokálny vstavaný účet správcu nie je povolený). Iní používatelia nebudú mať dostatočné práva na dokončenie inštalácie, a to ani v prípade, že sú v skupine správcov. Je preto nutné použiť vstavaný účet správcu. Inštaláciu nie je možné úspešne dokončiť pod iným používateľským účtom ako lokálnym alebo doménovým účtom správcu.

Ak chcete vykonať aktualizáciu už nainštalovaného produktu ESET Server Security, odporúčame vám vytvoriť si zálohu aktuálnych nastavení produktu pomocou funkcie Export nastavení.

V prípade potreby zo svojho systému odinštalujte akýkoľvek antivírusový softvér tretích strán. Na odstránenie/odinštalovanie antivírusového softvéru tretích strán odporúčame použiť nástroj ESET AV Remover exlink. Zoznam antivírusových programov tretích strán, ktoré možno odstrániť pomocou nástroja ESET AV Remover, nájdete v nasledujúcom článku databázy znalostí spoločnosti ESET exlink.

Pri inštalácii ESET Server Security na Windows Server 2016 spoločnosť Microsoft odporúča exlink zo systému odinštalovať exlink Windows Defender a pre daný systém zrušiť využívanie služby Windows Defender ATP, aby ste predišli problémom zapríčineným súčasným používaním viacerých antivírusových riešení.

Pri inštalácii ESET Server Security na Windows Server 2019 alebo Windows Server 2022 spoločnosť Microsoft odporúča exlink prepnúť Windows Defender do pasívneho režimu, aby ste predišli problémom zapríčineným súčasným používaním viacerých antivírusových riešení.

Inštalátor programu ESET Server Security môžete spustiť v dvoch režimoch:

Grafické používateľské rozhranie (GUI)
Ide o odporúčaný typ inštalácie v podobe sprievodcu inštaláciou.

Tichá inštalácia/inštalácia bez obsluhy
Okrem sprievodcu inštaláciou je k dispozícii aj možnosť tichej inštalácie ESET Server Security pomocou príkazového riadka.


Dôležité:

Odporúčame inštalovať ESET Server Security na čistú inštaláciu nakonfigurovaného operačného systému. Ak však potrebujete nainštalovať ESET Server Security na zabehnutý systém, najprv odinštalujte staršie verzie programu, reštartujte server, a až tak nainštalujte novú verziu ESET Server Security.

Aktualizácia na novú verziu
Ak používate staršiu verziu ESET Server Security, môžete si vybrať vhodnú metódu aktualizácie.

 

Po úspešnej inštalácii alebo aktualizácii svojho produktu ESET Server Security ešte môžete vykonať nasledovné:

Aktivácia produktu
Dostupnosť konkrétnych možností aktivácie sa môže líšiť v závislosti od spôsobu distribúcie inštalačného súboru.

Konfigurácia všeobecných nastavení
Svoj produkt ESET Server Security si môžete prispôsobiť podľa potreby úpravou rozšírených nastavení každej funkcie.