Terminálový server

Ak inštalujete produkt ESET Server Security na Windows Server, ktorý je nastavený ako terminálový server, môžete vypnúť grafické rozhranie ESET Server Security a zamedziť tak jeho zapínaniu vždy, keď sa používateľ prihlási do systému. Bližšie inštrukcie nájdete v kapitole Vypnutie grafického rozhrania (GUI) na terminálovom serveri.