Aktualizácia pomocou nástroja ESET PROTECT

ESET PROTECT vám umožňuje aktualizovať viacero serverov, na ktorých je používaná staršia verzia produktu ESET Server Security. Výhodou tejto metódy je aktualizácia veľkého množstva serverov súčasne, pričom každý produkt ESET Server Security má identickú konfiguráciu (v prípade potreby).

Samotná procedúra pozostáva z nasledujúcich fáz:

Najprv manuálne aktualizujte prvý server nainštalovaním najnovšej verzie produktu ESET Server Security na svoju existujúcu inštaláciu, aby bola zachovaná celková konfigurácia vrátane pravidiel, whitelistov a blacklistov atď. Táto fáza sa vykonáva lokálne na serveri, na ktorom je spustený produkt ESET Server Security.

V nástroji ESET PROTECT požiadajte o konfiguráciu novej verzie ESET Server Security a konvertujte ju na politiku. Politika bude neskôr aplikovaná na všetky aktualizované servery. Táto fáza, ako aj ďalšie fázy, sa vykonávajú vzdialene prostredníctvom nástroja ESET PROTECT.

Spustite úlohu Odinštalovanie softvéru na všetkých serveroch so staršou verziou ESET Server Security.

Spustite úlohu Inštalácia softvéru na všetkých serveroch, na ktorých chcete pracovať s najnovšou verziou produktu ESET Server Security.

Priraďte konfiguračnú politiku k všetkých serverom s najnovšou verziou produktu ESET Server Security.

 

Postup krok za krokom:

1.Prihláste sa na jeden zo serverov, na ktorých sa nachádza ESET Server Security, a aktualizujte ho stiahnutím a inštaláciou najnovšej verzie na vašu existujúcu verziu. Postupujte podľa krokov pre štandardnú inštaláciu. Počas inštalácie bude zachovaná celá pôvodná konfigurácia vašej staršej verzie produktu ESET Server Security.

2.Otvorte ESET PROTECT Web Console, vyberte klientsky počítač zo statickej alebo dynamickej skupiny a kliknite na možnosť Zobraziť podrobnosti.

era_show_details

3.Prejdite na kartu Konfigurácia exlink a kliknite na tlačidlo Požiadať o konfiguráciu, čím získate konfiguráciu spravovaného produktu. Získanie konfigurácie môže chvíľu trvať. Keď sa najnovšia konfigurácia objaví v zozname, kliknite na Bezpečnostný produkt a vyberte možnosť Otvoriť konfiguráciu.

4.Následne vytvorte konfiguračnú politiku kliknutím na tlačidlo Konvertovať na politiku. Zadajte Názov novej politiky a kliknite na Dokončiť.

era_convert_policy

5.Prejdite do sekcie Klientske úlohy a vyberte úlohu Odinštalovanie softvéru exlink. Po odinštalovaní softvéru odporúčame reštartovať server. Reštart servera je možné vykonať automaticky pomocou označenia možnosti V prípade potreby automaticky reštartovať. Po vytvorení úlohy pridajte všetky požadované cieľové počítače, na ktorých bude vykonané odinštalovanie softvéru.

6.Uistite sa, že produkt ESET Server Security bol odinštalovaný zo všetkých cieľových počítačov.

7.Vytvorte úlohu Inštalácia softvéru exlink pre inštaláciu najnovšej verzie ESET Server Security na všetky požadované ciele.

8.Priraďte konfiguračnú politiku k všetkých serverom (ideálne ku skupine) s najnovšou verziou produktu ESET Server Security.