Aktualizácia prostredníctvom klastra ESET

Vytvorenie klastra ESET vám umožňuje aktualizovať viacero serverov, ktoré používajú staršiu verziu produktu ESET Server Security. Je to alternatíva k aktualizácii pomocou nástroja ESET PROTECT. Metódu aktualizácie pomocou klastra ESET odporúčame použiť v prípade, ak máte vo vašom prostredí 2 alebo viac serverov s nainštalovaným produktom ESET Server Security. Ďalšou z výhod tejto metódy aktualizácie je, že môžete pokračovať v používaní klastra ESET, aby mal produkt ESET Server Security synchronizovanú konfiguráciu na všetkých uzloch.

Postupujte podľa krokov uvedených nižšie pre vykonanie aktualizácie pomocou tejto metódy:

1.Prihláste sa na jeden zo serverov, na ktorých sa nachádza ESET Server Security, a aktualizujte ho stiahnutím a inštaláciou najnovšej verzie na vašu existujúcu verziu. Postupujte podľa krokov pre štandardnú inštaláciu. Počas inštalácie bude zachovaná celá pôvodná konfigurácia vašej staršej verzie produktu ESET Server Security.

2.Spustite Sprievodcu klastrom ESET a pridajte uzly klastra (servery, na ktorých chcete aktualizovať produkt ESET Server Security). V prípade potreby môžete pridať ďalšie servery, na ktorých sa zatiaľ nenachádza produkt ESET Server Security (bude vykonaná inštalácia). Pri výbere názvu klastra a typu inštalácie odporúčame ponechať predvolené nastavenia (uistite sa, že je zvolená možnosť Doručiť licenciu k uzlom bez aktivovaného produktu).

3.Skontrolujte Protokol kontroly uzlov. V danom protokole budú zobrazené severy so staršími verziami produktu a na ktorých bude produkt preinštalovaný. ESET Server Security bude taktiež nainštalovaný na všetky pridané servery, kde nainštalovaný nie je.

cluster_older_version

4.Priebeh inštalácie bude zobrazený v okne Inštalácia uzlov a aktivácia klastra. Po úspešnom dokončení inštalácie by výsledky mali byť podobné výsledkom uvedeným nižšie:

cluster_install_log_perfect

Ak vaša sieť alebo DNS nie sú správne nakonfigurované, môže sa zobraziť chybové hlásenie Nepodarilo sa získať aktivačný token zo servera. Pokúste sa spustiť Sprievodcu klastrom ESET znova. Existujúci klaster bude zničený a bude vytvorený nový (bez potreby preinštalovania produktu), pričom aktivácia by mala byť tentokrát úspešne dokončená. Ak daný problém pretrváva aj naďalej, skontrolujte vaše nastavenia siete ad DNS.

cluster_failed_token