Výkonnostné vylúčenia

Táto funkcia umožňuje nastaviť súbory a priečinky, ktoré nemajú byť kontrolované. Výkonnostné vylúčenia sú užitočné na vylúčenie kontroly kritických aplikácií na úrovni súborov, prípadne vtedy, keď kontrola spôsobuje abnormálne správanie systému alebo znižuje jeho výkon.

Cesta

Bude vylúčená konkrétna cesta (súbor alebo adresár) pre tento počítač. Nepoužívajte zástupné znaky – hviezdičku (*) – v strede cesty. Viac informácií nájdete v nasledujúcom článku Databázy znalostí exlink.


Poznámka:

Ak chcete vylúčiť obsah priečinka, nezabudnite pridať hviezdičku (*) na koniec cesty (C:\Tools\*). Umiestnenie C:\Tools nebude vylúčené, pretože z pohľadu skenera môže Tools predstavovať aj názov súboru.

Poznámka

Pridajte voliteľnú poznámku, aby ste vylúčenie v budúcnosti ľahko rozpoznali.


Príklad:

Vylúčenia ciest s použitou hviezdičkou:

C:\Tools\* – cesta musí končiť spätnou lomkou (\) a hviezdičkou (*), aby bolo zrejmé, že vylúčený má byť priečinok a celý jeho obsah (súbory a podpriečinky).

C:\Tools\*.* – rovnaké správanie ako v prípade C:\Tools\*, čo znamená, že ide o rekurzívnu funkcionalitu.

C:\Tools\*.dat – budú vylúčené súbory dat v priečinku Tools.

C:\Tools\sg.dat – bude vylúčený tento konkrétny súbor nachádzajúci sa v danom umiestnení.


Príklad:

Ak chcete vylúčiť v zvolenom priečinku všetky súbory, zadajte cestu k priečinku a použite masku „*.*“.

Na vylúčenie všetkých súborov .doc použite masku „*.doc“.

Ak má názov spustiteľného súboru určitý počet znakov a vy presne neviete, ktoré znaky to sú (poznáte len začiatočný znak, napríklad „D“), použite nasledujúci tvar:
D????.exe (otázniky zastupujú chýbajúce/neznáme znaky).


Príklad:

Pri vytváraní vylúčení z kontroly môžete použiť aj systémové premenné, ako napr. %PROGRAMFILES%.

Ak chcete vylúčiť celý priečinok Program Files pomocou príslušnej systémovej premennej, použite pri vytváraní vylúčenia cestu %PROGRAMFILES%\ (nezabudnite na spätnú lomku na konci).

Na vylúčenie všetkých súborov v konkrétnom podadresári v rámci %HOMEDRIVE% použite cestu %HOMEDRIVE%\Excluded_Directory\*.*.

Vo formáte vylúčenia cesty je možné používať nasledujúce premenné:

%ALLUSERSPROFILE%

%COMMONPROGRAMFILES%

%COMMONPROGRAMFILES(X86)%

%COMSPEC%

%HOMEDRIVE%

%HOMEPATH%

%PROGRAMFILES%

%PROGRAMFILES(X86)%

%SystemDrive%

%SystemRoot%

%WINDIR%

%PUBLIC%

Systémové premenné špecifické pre používateľa (ako %TEMP% alebo %USERPROFILE%) alebo premenné prostredia (ako %PATH%) nie sú podporované.