Vylúčenia

Vylúčenia umožňujú nastaviť súbory a priečinky, ktoré nemajú byť kontrolované. Aby bola zaručená kontrola všetkých objektov na prítomnosť hrozieb, neodporúčame túto možnosť používať, ak to nie je naozaj nevyhnutné. Môžu však nastať situácie, keď je potrebné vylúčiť niektoré objekty z kontroly. Medzi takéto situácie patrí napríklad kontrola veľkých databázových súborov, ktorá môže spomaliť kontrolu servera, prípadne sa môže stať, že je softvér v konflikte s priebehom kontroly (napríklad zálohovací softvér).


important

Je potrebné nemýliť si vylúčenia s vylúčenými príponami, vylúčeniami procesovfiltrom vylúčení.


note

Hrozba v súbore nebude detegovaná modulmi Rezidentná ochrana súborového systému a Kontrola počítača, pokiaľ súbor spĺňa kritéria pre vylúčenie z kontroly.

Ak chcete pridať nové alebo upraviť existujúce vylúčenie, vyberte typ vylúčenia a kliknite na Upraviť.

Výkonnostné vylúčenia – umožňujú vylúčiť z kontroly súbory a priečinky.

Vylúčenia detekcií – pomocou špecifických kritérií (cesta, hodnota hash súboru alebo názov detekcie) umožňujú vylúčiť z kontroly konkrétne objekty.