Sprievodca vytvorením vylúčenia

Odporúčané vylúčenie je prednastavené na základe typu detekcie, môžete však bližšie špecifikovať kritériá vylúčenia pre detekcie. Kliknite na Zmeniť kritériá:

Konkrétne súbory – vylúči sa každý súbor podľa jeho hodnoty SHA-1 hash.

Detekcia – na základe uvedeného názvu detekcie sa vylúči každý súbor, ktorý obsahuje túto detekciu.

Cesta + detekcia – na základe uvedeného názvu detekcie a cesty (vrátane názvu súboru) sa vylúči každý súbor obsahujúci detekciu v uvedenom umiestnení.

Pridajte voliteľnú poznámku, aby ste vylúčenie v budúcnosti ľahko rozpoznali.