Iné

Tento formulár sa používa v prípade, že súbor nie je možné kategorizovať ako Podozrivý súbor ani ako Falošný poplach.

Dôvod odoslania súboru

Uveďte dôvod odoslania súboru a čo najpresnejší popis súboru.