Nesprávne detegovaná stránka

Prosíme vás, aby ste nám posielali webové stránky, ktoré boli programom vyhodnotené ako infikované, ako scam alebo ako phishing, hoci v skutočnosti z bezpečnostného pohľadu problematické nie sú. Falošný poplach (False positive – FP) môže nastať vtedy, keď sa štruktúra alebo charakteristika konkrétnej stránky zhoduje so vzorom obsiahnutým v detekčnom jadre. Zaslaním nesprávne detegovanej stránky nám pomôžete zlepšiť naše detekčné jadro a zvýšiť tak účinnosť ochrany pre všetkých používateľov.

Poznámky a dodatočné informácie

Môžete uviesť ďalšie informácie, ktoré by mohli pomôcť pri spracovaní podozrivého súboru.