Podozrivý súbor

Spozorované príznaky a správanie malvéru

Uveďte čo najpodrobnejší popis správania súboru v systéme pre presnejšiu analýzu súboru.

Pôvod súboru (URL adresa alebo výrobca aplikácie)

Uveďte URL adresu, prípadne jeho výrobcu (ak je známy) pre lepšiu identifikáciu.

Poznámky a dodatočné informácie

Sem môžete zadať všetky ďalšie informácie, ktoré by mohli pomôcť pri identifikácii a spracovaní súboru.


Poznámka:

Povinné je len pole Spozorované príznaky a správanie malvéru, avšak poskytnutím doplňujúcich informácií významnou mierou pomôžete našim laboratóriám pri identifikácii a spracovaní vzoriek.