Podozrivá stránka

V roletovom menu Aký je problém so stránkou označte jednu z nasledujúcich možností:

Infikovaná stránka

Webová stránka, ktorá obsahuje vírus alebo rôznymi spôsobmi distribuuje iné typy malvéru.

Phishing

Cieľom je získať citlivé údaje, ako napríklad heslá k bankovým účtom, PIN kódy a pod. Viac o tomto type útoku sa môžete dočítať v slovníku pojmov exlink.

Podvodná stránka

Podvodná, zavádzajúca webová stránka.

Iné

Túto možnosť môžete použiť v prípade, že sa na danú stránku nevzťahuje žiadna z ostatných možností.

Poznámky a dodatočné informácie

Môžete zadať všetky doplňujúce informácie, ktoré by mohli pomôcť pri analýze podozrivej stránky.