Kontrola

Důležitou součástí ESET File Security je tzv. volitelná kontrola (On-demand), která umožňuje vlastní kontrolu pevných disků, jednotlivých složek a souborů v počítači. Z bezpečnostního hlediska je žádoucí, aby kontrola počítače byla spouštěna nejen při podezření na infikované soubory, ale v rámci prevence i průběžně. Hloubkovou kontrolu pevného disku doporučujeme provádět v určitých časových intervalech, aby byly detekovány případné viry, které v době zápisu na disk nebyly zachyceny rezidentní ochranou. Taková situace může nastat, pokud byla rezidentní ochrana v té době vypnutá, program používal neaktuální detekčních moduly, případně soubor v době zápisu na disk program nebyl vyhodnocen jako hrozba.

V ESET File Security jsou dostupné následující volitelné kontroly:

Kontrola úložiště

Zkontroluje všechny sdílené složky na lokálním serveru. Pokud není tato možnost dostupná, na serveru nejsou žádné sdílené složky.

Provést kontrolu počítače

Pomocí této možnosti spustíte rychlou kontrolu, která automaticky léčí nebo odstraňuje infikované soubory a nevyžaduje interakci uživatele. Výhodou této kontroly je snadná obsluha, kdy není nutné cokoli dalšího konfigurovat. V průběhu kontroly se zkontrolují všechny soubory na lokálních jednotkách a případně hrozby produkt automaticky vyléčí nebo odstraní. Úroveň léčení je nastavena na standardní úroveň. Více informací o typech léčení se dozvíte v kapitole Léčení.


Poznámka:

Doporučujeme spouštět kontrolu počítače alespoň jednou za měsíc. Kontrolu je možné nastavit i jako naplánovanou úlohu, kterou vytvoříte v sekci Nástroje > Plánovač.

Volitelná kontrola umožňuje výběr z předdefinovaných profilů kontroly a cílů kontroly. Výhodou Volitelné kontroly je možnost přizpůsobit parametry kontroly. Nastavenou konfiguraci můžete uložit do uživatelských profilů, které se dají využít při opakované kontrole.


Poznámka:

Provádění volitelné kontroly doporučujeme pouze uživatelům, kteří mají předchozí zkušenosti z používání antivirových programů.

Kontrola výměnných médií

Podobně jako Smart kontrola – spustí rychlou kontrolu výměnných médií (CD/DVD/USB), které jsou aktuálně připojené k počítači. To může být užitečné ve chvíli, kdy si přeje zkontrolovat obsah připojeného USB zařízení k počítači na škodlivý software a další potenciální hrozby. Tento typ kontroly můžete rovněž inicializovat prostřednictvím volitelné kontroly, kdy jako cíl vyberete výměnné medium a akci potvrdíte kliknutím na tlačítko Zkontrolovat.

Tato možnost je dostupná pouze v případě, kdy je na serveru, na kterém běží ESET File Security,  nainstalován Správce technologie Hyper-V. Pomocí této možnosti zkontrolujete disky virtuálních počítačů na Microsoft Hyper-V Serveru exlink  bez toho, aniž byste museli na virtuální počítač instalovat "agenta".

Zkontroluje uživatelské soubory umístěné ve OneDrive cloudovém úložišti.

Opakovat poslední kontrolu

Zopakuje poslední kontrolu se stejným nastavením.


Poznámka:

Možnost opakovat poslední kontrolu není dostupná pro volitelnou kontrolu databáze.

scan_custom_progress

K dispozici máte níže uvedené možnosti, které můžete využít pro získání podrobnějších informací o probíhajících kontrolách:

Drag and drop

Na vyznačené místo v okně ESET File Security přetáhněte soubory, které chcete zkontroluje. Po přetažení souborů budou ihned zkontrolovány.

Zavřít/Zavřít vše

Kliknutím zavřete danou zprávu.

Stav kontroly

Zobrazuje informace o probíhající kontrole, zda byla dokončena nebo přerušena uživatelem.

Zobrazit protokol

Kliknutím zobrazíte detailní informace o kontrole.

Více informací

V průběhu kontroly si můžete kliknutím zobrazit informaci, jaký uživatel kontrolu spustil, počtu kontrolovaných objektů a době kontroly.

Otevřít okno kontroly

Kliknutím zobrazíte dialogové okno s průběhem kontroly, ve kterém naleznete informace o stavu kontroly společně s počtem, kolik souborů bylo označeno jako škodlivých.