Nápověda k programu

Vítejte v nápovědě ESET File Security. Věříme, že informace obsažené v této nápovědě vás seznámí s produktem a pomohou vám zabezpečit server. Stránky nápovědy jsou pro lepší orientaci logicky uspořádány do jednotlivých kapitol a podkapitol. Související informace tak naleznete jednoduchým procházením této struktury stránek. V případě, že potřebujete získat více informací pro konkrétní okno uživatelského rozhraní, nápovědu programu vyvoláte pro dané okno stisknutím klávesy F1.