Odregistrování aplikace ESET OneDrive skener

Pomocí níže uvedených kroků odeberete certifikát a odregistrujete aplikaci ESET OneDrive scanner z vašeho Microsoft OneDrive / Office 365 / Azure účtu. Zároveň tím dojde k odstranění všech lokálních závislostí a bude opět dostupná pro novou registraci.

Pro spuštění průvodce odregistrací vyberte možnost Odregistrovat.

wizard_unregistration

V dalším kroku kliknutím na tlačítko Odregistrovat potvrďte odebrání aplikace ESET OneDrive scanner.

wizard_unregistration2

Vyčkejte na dokončení odregistrování aplikace z Microsoft OneDrive.

wizard_unregistration3

Po dokončení operace zobrazí produkt informaci o úspěšném odregistrování aplikace ESET OneDrive scanner.

wizard_unregistration_successful


Poznámka:

Chybové hlášení o neúspěšné odregistraci se může zobrazit z mnoha důvodů. Počínaje obecnou síťovou chybou, přes nefunkční připojení k Microsoft OneDrive serverům až po chybějící aplikaci ESET OneDrive scanner na Microsoft OneDrive. Seznam možných chybových hlášení společně s navrhovaným řešením naleznete v tabulce na konci této kapitoly.

Při výskytu některých chybových hlášení je k dispozici možnost pro lokální odebrání závislostí (při problémech s konektivitou, neexistující aplikaci v Microsoft OneDrive, ...). Pro lokální odebrání aplikace ESET OneDrive scanner postupujte podle následujících kroků:

Pokud se po kliknutí na tlačítko Opakovat situace nevyřeší, klikněte na tlačítko Odebrat lokálně pro inicializaci odregistrace, která odebere lokální závislosti aplikace ESET OneDrive scanner.

wizard_unregistration_error

V dalším kroku potvrďte kliknutím na tlačítko Ano odebrání lokálních závislostí. Po dokončení nebude OneDrive kontrola dostupná a opět bude možné provést registraci.

wizard_unregistration_local_removal


DŮLEŽITÉ:

Odebrání lokálních závislostí nezpůsobí žádné změny v seznamu registrovaných aplikací na Azure portále, ani v oprávněních přidělených aplikacím na Office 365 portále. Pokud jste aplikaci odebrali lokálně z důvodu nedostupnosti připojení k internetu/serverům Microsoft OneDrive, bude nutné aplikaci ESET OneDrive scanner odebrat ručně ze seznamu registrovaných aplikací na Azure portále. Další informace naleznete v kapitole nastavení kontroly OneDrive.

Pokud se vám v průběhu odregistrace aplikace ESET OneDrive scanner zobrazí některé z níže uvedených chybových hlášení, vyzkoušejte pro vyřešení situace navržené řešení.

Chyba

Popis

Zkontrolujte připojení k internetu a spusťte znovu odregistraci aplikace ESET OneDrive scanner. Pro dokončení odregistrace bez odebrání aplikace z Microsoft OneDrive klikněte na možnost Odebrat lokálně.

Nepodařilo se získat přístupový token. Microsoft OneDrive vrátil neočekávanou chybu.

Aplikace ESET OneDrive scanner již pravděpodobně není zaregistrována v Microsoft OneDrive. Aplikace ESET OneDrive scanner mohla být manuálně odebrána z Azure portálu. Zkontrolujte přítomnost aplikace ESET OneDrive scanner v Microsoft OneDrive, případně Azure portále. Pokud ji v seznamu aplikací nenajdete, klikněte na možnost Odebrat lokálně.

Nepodařilo se získat přístupový token. Microsoft OneDrive vrátil následující chybu.

Microsoft OneDrive server vrátil HTTP 5xx chybu. Nyní není možné dokončit odregistraci. Zkuste to později.

Microsoft OneDrive vrátil následující chybu.

Microsoft OneDrive server vrátil konkrétní chybovou zprávu. Pro více informací klikněte na Zobrazit chybu.

Probíhá jiná konfigurační úloha.

Již běží jiná konfigurační úloha na odregistrování aplikace. Vyčkejte na její dokončení.