ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Co je nového?

Nové funkce a vylepšení v ESET Server Security:

Firewall umožňuje snadno definovat pravidla s většími možnostmi konfigurace. Pokud už víte, jak funguje firewall při zabezpečení koncových zařízení, nebude se jeho použití nijak lišit od toho, co již znáte. Firewall je k dispozici pouze pokud máte aktivní předplatné úrovně ESET PROTECT Entry a vyšší.

Správa zranitelností a záplatESET PROTECT umožňuje spustit kontrolu serveru pomocí ESET Server Security a odhalit tak nainstalovaný software ohrožený bezpečnostními riziky. Správa záplat pomáhá zabezpečovat systémy a aplikace proti známým zranitelnostem a zneužití. Samotné záplatování probíhá ručně, takže máte plnou kontrolu nad tím, kdy k němu dojde.

Změny v rozvržení uživatelského rozhraní – sekce Síť v Nastavení byla uživatelsky i vizuálně vylepšena.

Podpora ESET PROTECT HUB.

Podpora hashe souborů SHA-256.

Podpora podepisování kódu pomocí Azure.

Audit log – odstranění jakékoli části protokolu se nyní zaznamenává do audit logu. Jedná se o standardní auditorskou praxi, která zabraňuje zakrývání stop po útocích zevnitř a obecně zlepšuje forenzní analýzu.

Automatické výjimky s použitím libovolných přihlašovacích údajů.

ESET Cluster – Průvodce clusterem poskytne informace o výsledku aktivace produktu na jednotlivých uzlech. Vylepšené a přehlednější protokolování související s ESET Clusterem a zpětnou vazbou od uzlů.

Podpora formátu .CSV v eShell – umožňuje z eShell exportovat protokoly přímo do .CSV souboru. Tato funkce vám nyní umožní efektivněji pravidelně agregovat data z více serverů, aniž byste museli ručně přeformátovávat výstup z eShell.

Podpora vynucené kontroly automatických aktualizací produktů prostřednictvím konzoleESET PROTECT.

Další drobná vylepšení a opravy chyb.

Podrobný seznam změn u ESET Server Security.