ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Klíčové funkce

V následující tabulce jsou vysvětleny funkce dostupné v rozhraní ESET Server Security. Ve velkých sítích můžete ESET PROTECT spravovat vzdáleně prostřednictvím ESET Server Security.

Nativní 64-bitové jádro

Jádro produktu je výkonnější a stabilnější.

Anti-Malware

Oceňovaná a inovativní ochrana proti škodlivému kódu. Díky nejmodernějším technologiím s podporou cloudu zabraňujeme s vysokou úspěšností útokům a eliminujeme všechny typy hrozeb včetně virů, ransomware, rootkitů, červů a spywaru. Díky malé velikosti je nenáročný na systémové prostředky a zároveň nesnižuje výkon. Využívá vrstevnatý bezpečnostní model – každá vrstva (fáze) se skládá z několika technologií. V pre-execution fázi se na detekci podílí UEFI skener, ochrana proti síťovým útokům, reputace a cache, produktový sandbox a DNA detekce. Při spuštění objektu (execution fázi) je aktivní Exploit Blocker, ochrana proti ransomware, Advanced Memory Scanner a modul kontroly skriptů (AMSI). V post-execution fázi dokáže objekt detekovat ochrana proti zapojení do botnetu, Cloud Malware Protection System a sandboxing. Tato na funkce bohatá sada technologií poskytuje bezkonkurenční ochranu.

OneDrive kontrola

Tato funkce přidává možnost kontrolovat soubory umístěné v cloudovém úložišti OneDrive pro firemní účet Office 365.

Hyper-V kontrola

Je technologie, která umožňuje kontrolovat disky virtuálních počítačů na serveru Microsoft Hyper-V bez nutnosti mít „agenta“ na konkrétním virtuálním počítači.

ESET Cluster

Umožňuje správu více serverů z jediné lokality. Díky tomu si zapojením jednotlivých uzlů do clusteru usnadníte jejich správu – distribucí jednotné konfigurace mezi všemi členy clusteru. Samotný cluster vytvoříte z libovolné instalace produktu, z níž následně můžete provést instalaci na ostatní uzly clusteru a jejich inicializaci. Serverové produkty ESET dokáží komunikovat mezi sebou, vyměňovat si data jako je konfigurace, upozornění a synchronizovat data potřebná pro správné fungování skupiny produktů. Tím je umožněna stejná konfigurace produktu pro všechny členy clusteru. ESET Server Security podporuje Windows Failover a Network Load Balancing (NLB) clustery. Kdykoli můžete do ESET Cluster přidat členy ručně, a nemusí být součásti Windows Clusteru. ESET Cluster je dostupný jak v doménovém prostředí, tak pracovní skupině (workgroup).

Automatické výjimky

Program automaticky zjistí a vytvoří výjimky na kritické soubory aplikací a operačního systému pro zajištění plynulého chodu serveru.

Vyloučené procesy

Prostřednictvím této funkce vyloučíte činnost konkrétních procesů z anti-malware kontroly. Tato kontrola může v některých případech způsobovat konflikt, například při zálohování nebo živé migraci virtuálních strojů. Pomocí těchto výjimek můžete minimalizovat riziko vzniku konfliktu a zvýšit výkon vyloučených aplikací, což povede ke zvýšení celkového výkonu operačního systému a jeho stabilitě. Výjimky na proces/aplikaci je možné vytvářet na spustitelné soubory (.exe).

eShell (ESET Shell)

Rozhraní příkazového řádku určeného pro správu serverových produktů ESET nabízí komplexní možnosti pokročilým uživatelům a administrátorům.

ESET PROTECT

Nabízí lepší integraci s programem ESET PROTECT, včetně naplánování Volitelné kontroly. Pro více informací se podívejte do online nápovědy k ESET PROTECT.

Instalace po komponentách

Přizpůsobí instalaci tak, aby obsahovala pouze vybrané části produktu.

Firewall

Firewall řídí veškerý příchozí a odchozí síťovou komunikaci v počítači na základě interních pravidel a vámi definovaných pravidel. Toho se dosáhne povolením nebo zakázáním jednotlivých síťových připojení. Firewall poskytuje ochranu před útoky ze vzdálených zařízení a může blokovat potenciální hrozby.

Správa zranitelností a záplat

Funkce dostupná v ESET PROTECT, která umožňuje nastavit rutinní kontrolu serveru pomocí ESET Server Security detekující nainstalovaný software ohrožený bezpečnostními riziky. Správa záplat pomáhá zabezpečovat systémy a aplikace před známým zranitelnostem a zneužití. Samotné záplatování probíhá ručně, takže máte plnou kontrolu nad tím, kdy k němu dojde. To slouží k ochraně a eliminaci případných výpadků služeb způsobených aktualizacemi aplikací nebo procesy souvisejícími s aktualizacemi. ESET Server Security má ve srovnání s ESET Endpoint Security technologii upravenou v následujících oblastech:

Správu záplat lze provádět pouze ručně

Ukončení běžícího procesu aplikace nastane 60 sekund po přijetí aktualizační úlohy

Dokončení záplatování nevyžaduje žádné automatické řešení požadavků na restart zařízení