Ηλεκτρονική βοήθεια ESET

Αναζήτηση Ελληνικά
Επιλέξτε το θέμα

Επισκόπηση προϊόντος

Το ESET Full Disk Encryption (EFDE) είναι μια πρόσθετη δυνατότητα τοπικά στις κονσόλες απομακρυσμένης διαχείρισης της ESET - ESET PROTECT On-Prem και ESET PROTECT. Η κύρια δυνατότητα του EFDE είναι η διαχείριση της πλήρους κρυπτογράφησης δίσκου των διαχειριζόμενων σταθμών εργασίας Windows και macOS με πρόσθετο επίπεδο ασφάλειας στη σύνδεση πριν την εκκίνηση. Το EFDE είναι πλήρως συμβατό με τα ESET PROTECT On-Prem και ESET PROTECT, ενώ λειτουργεί όπως οι Ομάδες, οι Πολιτικές, οι Εργασίες και οι Αναφορές.