Klientská úloha pro instalaci EFDE

Na již spravované stanice můžete EFDE klienta nasadit prostřednictvím klientské úlohy na instalaci aplikace.

1.V hlavním menu přejděte na záložku Úlohy, klikněte na tlačítko Nová a vyberte možnost Klientská úloha.

2.Zadejte název, volitelně popis, nově vytvářené úlohy.

3.Z rozbalovacího menu Kategorie úlohy vyberte možnost Operační systém.

4.Z rozbalovacího menu Úlohy vyberte možnost Instalace aplikace.

5.Dále vyberte EFDE licenci, kterou chcete používat pro aktivaci.

6.Klikněte na možnost Vybrat balíček a jako produkt v repozitáři najděte ESET Full Disk Encryption (pro Windows) nebo ESET Full Disk Encryption for macOS (pro macOS).

7.Odsouhlaste licenční ujednání s koncovým uživatelem a zásady ochrany osobních údajů.

8.Pokračujte kliknutím na tlačítko Dokončit a v zobrazeném dialogovém okně klikněte na tlačítko Vytvořit podmínku spuštění.

9.V sekci Cíl klikněte na tlačítko Přidat počítače a vyberte stanice, na které chcete produkt nainstalovat.

10.Vyberte si Podmínku spuštění a provedení úlohy naplánujte kliknutím na tlačítko Dokončit.

 

Po úspěšném spuštění úlohy můžete na cílové stanici aktivovat šifrování.