วิธีใช้ออนไลน์ของ ESET

ค้นหา ภาษาไทย
เลือกหัวข้อ

บทแนะนำเกี่ยวกับ ESET PROTECT

ESET PROTECT ช่วยให้คุณจัดการผลิตภัณฑ์ ESET บนเวิร์กสเตชัน เซิร์ฟเวอร์ และอุปกรณ์เคลื่อนที่ในสภาพแวดล้อมการทำงานของเครือข่ายจากจุดศูนย์กลางจุดเดียว

ด้วยการใช้เว็บคอนโซล ESET PROTECT คุณจะสามารถปรับใช้โซลูชัน ESET, จัดการงาน, บังคับใช้นโยบายด้านความปลอดภัย, ตรวจสอบสถานะระบบและตอบสนองต่อปัญหาหรือภัยคุกคามบนคอมพิวเตอร์ระยะไกลได้อย่างรวดเร็ว โปรดดูภาพรวมของสถาปัตยกรรมและองค์ประกอบโครงสร้างพื้นฐานของ ESET PROTECT การเริ่มต้นใช้งานเว็บคอนโซล ESET PROTECT และ สภาพแวดล้อมการจัดเตรียมเดสก์ท็อปที่รองรับ

ESET PROTECT ประกอบด้วยส่วนประกอบต่อไปนี้:

เซิร์ฟเวอร์ ESET PROTECT - เซิร์ฟเวอร์ ESET PROTECT สามารถติดตั้งได้บนเซิร์ฟเวอร์ Windows และ Linux และยังมาในรูปแบบ Virtual Appliance เซิร์ฟเวอร์นี้จัดการการสื่อสารกับตัวแทน แล้วรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลแอพพลิเคชันในฐานข้อมูล

เว็บคอนโซล ESET PROTECT - เว็บคอนโซล ESET PROTECT เป็นส่วนติดต่อผู้ใช้บนเว็บที่อนุญาตให้คุณจัดการกับคอมพิวเตอร์ไคลเอ็นต์ในสภาพแวดล้อมของคุณ เว็บคอนโซลนี้จะแสดงภาพรวมของสถานะไคลเอ็นต์ในเครือข่ายของคุณและทำให้คุณสามารถปรับใช้โซลูชัน ESET กับคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้รับการจัดการแบบระยะไกล หลังจากคุณติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ ESET PROTECT แล้ว คุณจะสามารถเข้าถึงเว็บคอนโซลได้โดยใช้เว็บเบราว์เซอร์ของคุณ หากคุณเลือกทำให้เว็บเซิร์ฟเวอร์สามารถใช้งานได้ผ่านอินเทอร์เน็ต คุณจะสามารถใช้ ESET PROTECT จากสถานที่หรืออุปกรณ์ใดๆ ที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้

เอเจนต์ ESET Management - เอเจนต์ ESET Management ช่วยอำนวยความสะดวกในการสื่อสารระหว่างเซิร์ฟเวอร์ ESET PROTECT และคอมพิวเตอร์ไคลเอ็นต์ เอเจนต์ต้องถูกติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ไคลเอ็นต์เพื่อสร้างการสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นและเซิร์ฟเวอร์ ESET PROTECT เนื่องจากเอเจนต์อยู่ในคอมพิวเตอร์ไคลเอ็นต์และสามารถจัดเก็บสถานการณ์ของการรักษาความปลอดภัยได้หลายสถานการณ์ การใช้เอเจนต์ ESET Management จะลดเวลาตอบโต้กับภัยคุกคามใหม่ๆ ได้อย่างมาก เมื่อใช้เว็บคอนโซล ESET PROTECT คุณจะสามารถปรับใช้เอเจนต์ ESET Management กับคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้รับการจัดการที่ระบุโดย Active Directory หรือเซนเซอร์ RDของ ESET ได้ คุณยังสามารถติดตั้งเอเจนต์ ESET Management ได้เองบนคอมพิวเตอร์ไคลเอ็นต์ หากจำเป็น

Rogue Detection Sensor - Rogue Detection (RD) Sensor ESET PROTECT ตรวจจับคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้รับการจัดการที่อยู่บนเครือข่ายของคุณและส่งข้อมูลของคอมพิวเตอร์เหล่านี้ไปยังเซิร์ฟเวอร์ ESET PROTECT นี่จะทำให้คุณสามารถเพิ่มคอมพิวเตอร์ไคลเอ็นต์ใหม่ไปยังเครือข่ายที่ปลอดภัยได้อย่างง่ายดาย เซนเซอร์ RD จดจำคอมพิวเตอร์ที่ถูกค้นพบและจะไม่ส่งข้อมูลเดิมซ้ำ

พร็อกซี HTTP Apache - คือบริการที่สามารถใช้ร่วมกับ ESET PROTECT เพื่อทำสิ่งต่างๆ ต่อไปนี้:

oแจกจ่ายอัพเดทไปยังไคลเอ็นต์คอมพิวเตอร์และแพ็คเกจการติดตั้งไปยังตัวแทนESET Management

oส่งต่อการสื่อสารจากเอเจนต์ ESET Management ไปยังเซิร์ฟเวอร์ ESET PROTECT

Mobile Device Connector - คือส่วนประกอบที่อนุญาตสำหรับการจัดการอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่มี ESET PROTECT ทำให้คุณสามารถจัดการอุปกรณ์เคลื่อนที่ได้ (Android และ iOS) และดูแล ESET EndpMobile Device Connectoroint Security สำหรับ Android

ESET PROTECT Virtual Appliance - ESET PROTECT VA มีจุดประสงค์สำหรับผู้ใช้ที่ต้องการใช้ ESET PROTECT ในสภาพแวดล้อมเสมือนจริง

โฮสต์ตัวแทนเสมือน ESET PROTECT - ส่วนประกอบของ ESET PROTECT ที่จำลองเอนทิตีตัวแทนขึ้นเพื่อทำให้สามารถจัดการเครื่องเสมือนที่ไม่มีตัวแทนได้ โซลูชันนี้เปิดใช้งานระบบอัตโนมัติ การใช้งานกลุ่มไดนามิค และการจัดการงานในระดับเดียวกันในฐานะตัวแทน ESET Management บนคอมพิวเตอร์เครื่องจริง ตัวแทนเสมือนรวบรวมข้อมูลจากเครื่องเสมือนและส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์ ESET PROTECT

เครื่องมือมิเรอร์ - เครื่องมือมิเรอร์จำเป็นสำหรับการอัพเดทโมดูลออฟไลน์ หากคอมพิวเตอร์ไคลเอ็นต์ของคุณไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต คุณสามารถใช้เครื่องมือมิเรอร์เพื่อดาวน์โหลดไฟล์การอัพเดทจากเซิร์ฟเวอร์การอัพเดทของ ESET และจัดเก็บไว้ในเครื่องของคุณได้

ESET Remote Deployment Tool - เครื่องมือนี้ใช้เพื่อปรับใช้แพ็คเกจแบบครบวงจรที่ถูกสร้างในเว็บคอนโซล <%PRODUCT%> ถือเป็นวิธีที่สะดวกในการแจกจ่ายตัวแทน ESET Management ที่มีผลิตภัณฑ์ ESET อยู่บนคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่าย

ESET Business Account - พอร์ทัลการอนุญาตใหม่สำหรับผลิตภัณฑ์ ESET เพื่อธุรกิจทำให้คุณสามารถจัดการใบอนุญาต โปรดดูส่วน <%EBA%> ของเอกสารเพื่อดูคำแนะนำในการเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์ของคุณ หรือดู คู่มือผู้ใช้ <%EBA%> เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ <%EBA%>

ESET Enterprise Inspector - ระบบ Endpoint Detection and Response แบบครบวงจรซึ่งมีคุณลักษณะ เช่น การตรวจหา การจัดการและการตอบสนองต่อเหตุการณ์ การรวบรวมข้อมูล ตัวชี้วัดการตรวจหาที่ถูกคุกคาม การตรวจหาที่ผิดปกติ การตรวจหาพฤติกรรม และการละเมิดนโยบาย

ด้วยการใช้เว็บคอนโซล ESET PROTECT คุณสามารถปรับใช้โซลูชัน ESET จัดการงาน บังคับใช้นโยบายด้านความปลอดภัย ตรวจสอบสถานะระบบและตอบสนองต่อปัญหาหรือภัยคุกคามบนคอมพิวเตอร์ระยะไกลได้อย่างรวดเร็ว


note

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู ESET PROTECT คู่มือผู้ใช้ออนไลน์